Laine Puhakainen
Lakimies Teresa Laine-Puhakainen KPMG:stä painotti asiakirjojen laatimisen tärkeyttä: ”Ihan oikeasti, tehkää nämä”.

VASEKin 15-vuotisjuhlakiertue alkoi lupausten mukaisesti työn merkeissä ja painavan asian ääressä. Neuvoja yrittäjyyteen ja kuppi kahvia -tilaisuus Vaasassa keskittyi yrittäjän oman elämän sopimuksiin. Lakimies Teresa Laine-Puhakainen, KPMG kiitteli yrittäjiä:

– Yrittäjät ovat hienoa porukkaa, vielä suuri osa heistä on kuolemattomia ja he kuolevatkin saappaat jalassa. On kuitenkin mietittävä mitä eri muutostilanteissa tapahtuu yrittäjän omaisuudelle ja yrityksen toiminnalle, hän jatkoi hieman vakavammin.

Laine-Puhakainen toisti myös VASEKin yritysneuvojien viestiä: Käytä aina asiantuntijaa apunasi.

– Netistä löytyvät testamentit ja muut asiakirjamallit eivät yleensä käy sellaisenaan. Asiakirjojen kuten testamentin, edunvalvontavaltuutuksen ja yhtiön osakassopimuksen on keskusteltava keskenään. Ihan oikeasti, tehkää nämä asiakirjat kuntoon asiantuntijan kanssa, Laine-Puhakainen vetosi yrittäjiin ja jatkoi:

– Monella ensimmäinen ajatus on, että asiakirjojen laatimien asiantuntijalla maksaa, mutta se vasta maksaakin, kun sukset menevät ristiin ja asiakirjojen puuttuessa selvitellään ristiriitatilanteita.

Testamentin päätehtävänä on määrätä perimysjärjestyksestä poikkeamisesta. Yrittäjän on mietittävä mitä jättää kenellekin, kenellä perillisistä on kykyä ja halua jatkaa yritystä ja miten kaikkia perillisiä kohdellaan tasapuolisesti?

– Testamentilla voi myös sulkea pois perillisten puolisoiden avio-oikeuden yritykseen tai muuhun omaisuuteen. Tällä estetään yrityksen siirtyminen ulkopuolisen käsiin. Yrittäjän on aina huomioitava, että testamentin on oltava linjassa osakeyhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kanssa.

yleisoYrittäjälle myös avioehto on ehdoton. Avioerotilanteessa on riskinä, että toinen puolisoista tuleekin tasingon maksamisen kautta osakkaaksi yritykseen, sillä yrityskin on avio-oikeuden alaista omaisuutta, mikäli sitä ei avioehdolla suljeta pois.

– Avioehto on aina rekisteröitävä maistraatissa, muuten asiakirjalla ei ole mitään virkaa, Laine-Puhakainen muistutti.

Myös yrittäjän sairastuminen ja toimintakyvyttömyys ovat vakavia uhkia yrityksen toiminnalle, jos yrittäjä ei ole etukäteen miettinyt kuka hänen henkilökohtaisia ja yritykseen liittyviä asioitaan hoitaa, jos hän on itse siihen kykenemätön.

– Ilman edunvalvontavaltuutusta toimintakyvyttömälle määrätään virallinen edunvalvoja, joka astuu yrittäjän tilalle yrityksen hallitukseen päättämään yrityksen asioista. Usein yrittäjä määrää edunvalvontavaltuutuksella esimerkiksi yhtiökumppanin hoitamaan yrityksen asioita puolestaan valtuutukseen kirjatun tahdon mukaisesti.

Valtuutettu hakee edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista maistraatista ja liitteenä on oltava lääkärin todistus.

Julia HakkinenJulia Häkkinen on pyörittänyt puolitoista vuotta It’s Pure -herkkukauppaa Rewell Centerissä. ”Lähdin mukaan Rewell Centerin kauppiasyhdistyksen toimintaa, koska halusin vaikuttaa asioihin.”

Vakavien ja paljon keskustelua ja kysymyksiä aiheuttaneiden asioiden jälkeen tunnelmaa kevensi nuoren yrittäjän Julia Häkkisen (It’s Pure) pohdinnat yrittäjyyden ristiriidoista:

– On oltava samanaikaisesti luova ja täsmällinen, kova ja pehmeä. Kun halusin olla kova, allekirjoitin meilit toimitusjohtajan tittelillä, kunnes ystäväni sanoi, että saan muilta apua helpommin, kun olen höpsö kauppias, Häkkinen nauroi.

– Yrittäjän on oltava esimerkillinen ja edustettava oman yrityksensä arvoja myös vapaa-ajalla, mutta samalla on oltava inhimillinen. On oltava tehokas kone, mutta mehän ollaan kuitenkin vain ihmisiä, jotka myös väsyvät ja tarvitsevat lomaa.

Nuoren yrittäjän ehkä suurin ristiriita on olla samanaikaisesti nuori mutta myös uskottava. Tiskin takana seisovalta yrittäjältä on useamman kerran kysytty, onko kauppiasta saatavilla. Häkkinen myös painotti kuuntelemisen tärkeyttä:

– Asiakkaiden toiveita kannattaa kuunnella, heidän toiveistaan It’s Puren valikoimaan otetut tuotteet ovat osoittautuneet myyntimenestykseksi!

Yrittajat
Vaasan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Katja Rajala ja toiminnanjohtaja Maija Aarnio lupasivat yrittäjille vertaistukea ja verkostoja. ”Me kuuntelemme ja ohjaamme eteenpäin asiantuntijoiden ääreen, olemme paikallisen yrittäjän asialla”.

jarjestajat
VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback (toinen oikealta) avasi tilaisuuden kertomalla yhtiön toiminnasta, joka nojaa edelleen samoihin kulmakiviin kuin perustettaessa 15 vuotta sitten. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vaasan Yrittäjien kanssa. Kuvassa Tommi Virkama, Maija Aarnio, Stefan Råback ja Kjell Nydahl.

 

Muista: Lakimiehen sparrausapu -palvelu

 

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Yrityspalvelujohtaja
+358 50 368 2686
Valmisteltu omistajanvaihdos, Korsnäs 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle