Kustannustuen toinen hakukierros käynnissä – valmistaudu huolellisesti ennen hakemista

20.01.2021

bram naus n8Qb1ZAkK88 unsplashValtiokonttorin maksaman kustannustuen toinen hakukierros käynnistyi 21.12.2020. Tukea on mahdollista hakea 26.2.2021 klo 16.15 saakka. Kustannustuki on tarkoitettu lähes kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia. Kustannustukea ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.

Lue lisää kustannustuen ehdoista:

Yrityksillä on koronapandemian vuoksi pienentyneen liikevaihdon takia vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Kustannustuki on korvaus näistä kuluista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

Kustannustukihakemusten hylkäysprosentti on edelleen korkea. Suomen Yrittäjät muistuttaa, että tukea kannattaa hakea, mutta ennen hakemista lukea kysymykset huolella ja tarkistaa yrityksen tiedot. Tukikäsittelijät kysyvät tarvittaessa lisätietoja, mutta täydennyspyynnöt ja lisäselvitykset hidastavat päätöksentekoa. Oikein merkityt ja selkeät vastaukset nopeuttavat tuen maksuun saamista.

Yritysneuvoja Antti Alasaari muistuttaa, että suurimpana syynä kustannustukihakemuksen hylkäämiseen on ollut se, että yrityksen liikevaihto ei ole laskenut vähintään 30 prosenttia kesä- ja lokakuun välisenä aikana kuten hakuehdoissa edellytetään. 30 prosentin rajasta ei voida joustaa, sillä se on laissa määritelty.

– Liikevaihdon täytyy siis olla laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden. Eli yrityksen liikevaihdon laskun on oltava enemmän kun 30 prosenttia 1.6.–30.10.2020, kun vertailukaudeksi otetaan sama ajanjakso vuodelta 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, on vertailukausi 1.1.2020–29.2.2020. Ja kustannustuella korvataan nimenomaan joustamattomia kustannuksia, Alasaari painottaa.

Alasaari antaa vielä esimerkin kustannustuen laskukaavasta:

– Jos liikevaihto on pudonnut esimerkiksi 40 prosenttia vertailujaksoon nähden, on yrityksellä mahdollisuus hakea kustannustukea 10 prosentin osuuteen ajanjakson 1.6.–31.10.2020 joustamattomista kuluista ja tulorekisteriin ilmoitetuista palkoista. Tällöin näiden viiden kuukauden tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 20 000 euroa, jotta tuen minimiraja eli 2 000 euroa ylittyy, Alasaari selventää ja jatkaa:

– VASEKin yritysneuvojat auttavat kustannustuen hakemisessa ja muissa yritystukiasioissa. Varaa aika yritysneuvojalle, jos yhtään mietityttää!‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Tilastotietoa Vaasan seudusta – tuoretta tietoa kaikkien käyttöön

26.02.2021 | Uutiset
VASEK on julkaissut sivuillaan tietopalvelun, johon on kerätty tärkeimpiä Vaasan seutua kuvaavia tilastoja väestöön, työllisyyteen, yritystoimintaan ja aluetalouteen sekä alueen vetovoimaan liittyen.
Lue lisää

MoveIT-työpajassa luotiin hiilineutraalin liikenteen tiekarttaan tavoitteita ja välipysäkkejä

25.02.2021 | Uutiset
Hiilineutraalin liikkumisen työpajaan 18.2. oli kutsuttu koolle erityisesti hankealueen maaseutukuntien edustajia keskustelemaan työn alla olevan Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 -tiekartan tiimoilta seudun yhteisistä tavoitteista ja välipysäkeistä ennen vuotta 2030.
Lue lisää

West Coast Rib Charter jatkaa investointeja – nyt hydrokopteriin

25.02.2021 | Uutiset
West Coast Rib Charter Molpesta on viime kesästä lähtien – ensimmäisenä yrityksenä Pohjanmaalla – tarjonnut veneretkiä rib-veneellä. Nyt yritys voi viimeisimmän investointinsa – hydrokopterin – ansiosta tarjota retkiä merelle myös talvikauden aikana.
Lue lisää

Pohjanmaa matkalla muutokseen -kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta työkalu yrityksille

24.02.2021 | Uutiset
CERM-hankkeen toimijat VASEK, Concordia, Dynamo Närpes ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ovat julkaisseet yli 80-sivuisen tiekartan auttamaan yrityksiä viemään yritystään ja toimintaansa kohti kiertotaloutta ja kestävyyttä. Pohjanmaa matkalla muutokseen – Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta sisältää käytännön esimerkkejä, joiden avulla yritys voi aloittaa oman kestävyystyönsä ja kehittää kestävyysajatteluaan.
Lue lisää

Päivittyvä seuranta: Koronatilanne ja yritykset - hyödyllistä tietoa

24.02.2021 | Uutiset
Kokoamme tälle sivulle hyödyllistä tietoa koronatilanteesta alueemme yritysten näkökulmasta. Sivua päivitetään jatkuvasti.
Lue lisää

Vaasan Kone ja tarvike Oy jatkaa Konemyynti Hannu Harju Oy:n toimintaa

19.02.2021 | Uutiset
Mustasaaren Lintuvuoressa sijaitsevalla, reilut 20 vuotta sitten perustetulla Konemyynti Hannu Harju Oy:llä on noin kuukauden verran ollut uudet omistajat. Hannu Harju jää keväällä eläkkeelle ja toimintaa jatkaa Jani Uusitalo, jolla niin ikään on pitkä kokemus yrittäjyydestä – tosin naapurimaastamme Ruotsista.
Lue lisää

Kokeneen yritysjohtajan sparrausta maksutta – yrityskummi myös sinulle?

17.02.2021 | Uutiset
Tuleeko sinulla yritystoiminnan pyörittämisen arjessa ikinä sellaisia hetkiä, että mietit miten edetä: on vaikkapa kaksi vaihtoehtoa – lähteä oikealle tai vasemmalle? Haluat vahvistuksen omalle näkemyksellesi.
Lue lisää

Koronavuosi sai yrittäjyydestä haaveilevat toimimaan

15.02.2021 | Uutiset
Uusyrityskeskusten kautta perustettiin Suomessa vuoden 2020 aikana 10 prosenttia vähemmän yrityksiä kuin vuotta aikaisemmin. Suurin pudotus perustamisaktiivisuudessa näkyi heti koronakriisin alettua huhti-kesäkuussa niin valtakunnallisesti kuin myös Vaasan seudulla. Tämän jälkeen yrittäjyysinto kasvoi huomattavasti. Heikentynyt työllisyystilanne sai monet toteuttamaan pitkään hautuneita yrittäjyyshaaveita.
Lue lisää