Kestävää aluekehitystä pitkällä tähtäimellä 

05.06.2024

Vastuullisuus kuvituskuva

VASEK tekee pitkäjänteistä työtä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden eteen Vaasan seudulla. Olemme pää- tai osatoteuttajan roolissa tällä hetkellä 13 alueellisessa kehityshankkeessa. Uusia hankkeita ja toimenpiteitä alueen kestävän kehityksen edistämiseksi myös suunnitellaan jatkuvasti.  

Hiilineutraaliustavoitteet niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla ovat monien hankkeiden taustalla vaikuttava tekijä, kuten myös panostukset kilpailukykyisen ja hyvinvoivan alueen eteen. Aluekehitystyössä yhteistyö, verkostot ja pysyvät alustat ovat keskeisiä tietoisuuden lisäämiseksi ja kestävien toimintamallien edistämiseksi alueen yrityksissä. 

Useat toimenpiteet kehittävät Vaasan innovaatioekosysteemiä hallituksen ekosysteemisopimuksen pohjalta, jolla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Hiilineutraalin Vaasan seudun osallistava innovaatioekosysteemi -hanke koordinoi tätä laajaa kehitystyötä. 

Kohti hiilineutraaleja ja vihreitä energiamuotoja 

Maailmantilanne, energiapula ja ilmastotavoitteet päästövähennyksineen luovat sekä mahdollisuuksia että vaatimuksia kestäville, tehokkaille ja ilmastoystävällisille innovaatioille. VASEK on mukana edistämässä energia-alan vihreää siirtymää ja tukemassa energiasektorin toimijoita energiamurroksen täysimääräisessä hyödyntämisessä. 

Tulevaisuuden hiilivapaiden energiamuotojen kehittyminen riippuu eri energiajärjestelmien onnistuneesta yhteenliittämisestä. Siksi Vaasan seudun uusi energiatalous -hankkeen tavoitttena on lisätä EnergyVaasa-klusterin yritysten tietoisuutta tulevaisuuden energiajärjestelmän liiketoimintamahdollisuuksista. Hanke koordinoi vetytaloutta ja muita uusia vihreitä energiamuotoja. Bothnia Green Energy -hanke taas luo rajat ylittävää yhteistyötä Suomen ja Ruotsin alueiden välillä, mikä on aiemmin puuttunut, ja jolla edistetään tulevaisuuden kestäviä energiainnovaatioita.  

Vaasan tavoitteena on luoda Suomeen maailman vihrein akkuekosysteemi. Vastuullisen akkuarvoketjun innovaatioilla kohti investointeja -hankkeen tarkoituksena on näin ollen houkutella kestävyyteen sitoutuneita akkualan toimijoita sijoittumaan juuri GigaVaasa-alueelle.  

Logistiikkapanostuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 

Vaasan satamalla on paitsi kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kannalta, myös alueen teollisuuden kannalta keskeinen rooli hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Kestävä ja älykäs tulevaisuuden satama -hankkeessa haetaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten miten integroida satama osaksi ekosysteemiä, joka kehittyy yhä hiilineutraalimpaan suuntaan esimerkiksi energiaratkaisuissa. 

Lisäksi käynnissä oleva Maritime Energy Transition – Maren 2 -hankkeen tarkoituksena on luoda konkreettisia välineitä, joiden avulla voidaan toteuttaa siirtyminen kestävään meriteollisuuteen.  

Kilpailukykyinen alue on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä 

Vetovoimainen Vaasanseutu ja Invest in Vaasa konseptointi ja kehittämishankkeissa houkutellaan niin työvoimaa kuin yrityksiäkin asettumaan seudulle, jolloin voidaan sekä vastata kasvavaan työvoimatarpeeseen ja kehittää (hiilineutraalia) elinkeinoelämää. 

Alueen yritysten kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseksi Vaasan seutu on, erityisesti vastavalmistuneiden korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa, tunnettava paikkana, jossa voi rakentaa uraa. Vetovoimainen Vaasanseutu -hankkeen päätavoite on eri toimenpitein saada Vaasan seudulle osaavaa työvoimaa. Yksi erityinen kohderyhmä hankkeessa ovat henkilöt, jotka ovat juuri joutuneet työttömiksi tai ovat työttömyysuhan alaisia. Samanaikaisesti kehitetään tehokasta Invest in Vaasa-konseptia. Energiateknologian innovaatiokeskittymän kehittäminen ja kasvattaminen vaatii uusien yritysten etabloitumista alueelle. Hankkeessa edistetään eritoten investointeja energian varastointiin, vetyteknologiaan, merituulivoimaan ja GigaVaasa-alueelle sijoittuviin puhtaiden akkuarvoketjun toimijoihin liittyen. 

Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on myös merkittävä rooli elinvoimaiselle elinkeinoelämälle. VASEK on jo monien vuosien ajan tehnyt työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi, tällä hetkellä Ostrobothnian Business Transfers -hankkeessa. 

Liiketoiminnan kehittäminen ilmastonmuutoksen asettamien vaatimusten mukaisesti 

Uusilla toimintamalleilla eri alojen liiketoiminta voi olla mukana edistämässä resurssien kestävää käyttöä ja vastata ilmastonmuutoksen ja ilmastotavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Kestävästä liiketoiminnasta on entistä enemmän tulossa edellytys yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

Energiatehokkuudesta kannattavuutta -hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, joilla lisätään yritysten tietoisuutta uusista energiatehokkuus- ja energiatuotannon kestävistä ratkaisuista. Tämä kehitystyö parantaa yritysten kilpailukykyä ja vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.  

Regional Network towards Sustainable Construction 2025 -hanke puolestaan tukee rakennusalan eri toimijoita hiilijalanjäljen vähentämisessä ja edistää rakennusalan kestävää elinkaarta alueella. Bothnian Coastal Route -hankkeessa tavoitteena on lisätä pohjoisen Suomen ja Ruotsin rannikon ainutlaatuisen rannikkoreitin tunnettuutta vetovoimaisena matkailualueena ja tunnettuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisena matkailukohteena. 

Sustainable Ostrobothnia as a Forerunner -hankkeessa keskitytään pk-yritysten resurssien ja energiankäytön vähentämiseen sekä uusien kiertotaloutta hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämiseen. Suomen tavoitteena on olla vuonna 2035 hiilineutraali yhteiskunta, jossa kiertotalous muodostaa menestyvän talouden perustan. 

  • Täältä löydät kaikki käynnissä olevat hankkeet.


‹ Siirry "Uutiset"-sivulle

Ajankohtaista

Tilaa uutiskirje

Mjöli Bakery on Startian vuoden uusyrittäjä 2024 Vaasan seudulla

13.06.2024 | Uutiset
Uusyrityskeskus Startia on valinnut Vaasan seudun vuoden uusyrittäjäksi Mjöli Bakeryn (Bageri Eken Ab Oy). Yrityksen omistaja on määrätietoinen leipuri ja konditoriamestari Eva Marttila, joka on voittanut mitaleja luovilla ja ekologisilla artesaanileivillään. Mjölille yrityksenä on tunnusomaista sen yrittäjän suuri kiinnostus valikoiman ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Lue lisää

Yrityksen talous – Budjetoinnin merkitystä ei voi liikaa painottaa

11.06.2024 | Uutiset
Yrittäjänä talouden hallinta on avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta. Budjetointi on tehokas työkalu, joka auttaa pitämään talouden kurissa ja varmistamaan, että yritys toimii kannattavasti.
Lue lisää

Yritysten varautuminen – miten sinun yrityksesi toimii poikkeusoloissa?

06.06.2024 | Uutiset
Maailman tilanne pandemioineen ja Euroopassa käytävine sotineen on osoittanut, ettei yrityksissä kannata enää ummistaa silmiään pelottavimmiltakaan skenaarioilta.
Lue lisää

Kestävää aluekehitystä pitkällä tähtäimellä 

05.06.2024 | Uutiset
VASEK tekee pitkäjänteistä työtä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden eteen Vaasan seudulla. Olemme pää- tai osatoteuttajan roolissa tällä hetkellä 13 alueellisessa kehityshankkeessa. Uusia hankkeita ja toimenpiteitä alueen kestävän kehityksen edistämiseksi myös suunnitellaan jatkuvasti.
Lue lisää

Aukioloaikamme kesällä - huomaa myös TE-toimiston starttirahakäsittelyn tauko heinäkuussa

04.06.2024 | Uutiset
VASEKin toimisto on kokonaan kiinni heinäkuussa viikoilla 8.–28.7.2024. Pohjanmaan TE-toimiston starttirahakäsittelyssä on kesätauko 1.7.–31.7.2024.
Lue lisää

Laihian Autotarvikkeen toiminta jatkuu sukupolvenvaihdoksen ansiosta

04.06.2024 | Uutiset
Vakaan työpaikan ja työnjohtajan tehtävien tuoma turvallisuus ei estänyt Jussi Rauhalaa. Viime kesänä hän jätti 17-vuotisen työuransa alueen autoliikkeessä ottaakseen haltuunsa isänsä varaosakaupan Laihialla. Laihian Autotarvike Oy:n toiminta jatkuu sukupolvenvaihdoksen ansiosta.
Lue lisää

EnergyVaasa panostaa nuorten kiinnostukseen matemaattisia aineita ja luonnontieteitä kohtaan

29.05.2024 | Uutiset
EnergyVaasa jakaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa suuren määrän stipendejä oppilaille, jotka ovat vuoden aikana menestyneet matematiikassa ja luonnontieteissä. Stipendien kautta energiaklusterin yritykset haluavat osaltaan edistää lasten ja nuorten kiinnostusta aineisiin, joilla on merkitystä alueen yrityksille.
Lue lisää

Kosmetiikkaa koskevat säännöt ja velvollisuudet haltuun

21.05.2024 | Uutiset
Suomessa et tarvitse ennakkohyväksyntää kosmetiikkatuotteiden myyntiä varten, mutta kun tuote on myynnissä, sitä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Siksi sinun on tärkeä jo yrityksesi perustamisvaiheessa selvittää oma roolisi ja siihen kuuluvat velvollisuudet. Näistä löydät tietoa Tukesin sivuilta.
Lue lisää