Antti 1000pxHelmikuussa käynnistyneellä ja vuoden 2018 loppuun asti jatkuvalla hankkeella on monimutkainen nimi ”Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla”. Projektipäällikkö Antti Alasaari ei ole vielä keksinyt hankkeelle toimivaa työnimeä, mutta avaa kuitenkin hankkeen tavoitetta:

– Kartoitamme tämän vuoden aikana Kyrönmaan yritysten kehittämistarpeita. Koetamme tunnistaa samankaltaisia tarpeita eri yrityksissä ja rohkaista yrityksiä lyömään voimansa yhteen ja käynnistämään yhteisiä yritysryhmähankkeita. Yritysryhmähankkeiden tukiprosentti on korkea, jopa 75 %, joten ne ovat todellakin kannattava keino saada asiantuntija-apua ja potkua uuden kehittämiseen, Alasaari kertoo.

Pääsääntöisesti tarvekartoitus kohdennetaan Kyrönmaan mikroyrityksiin eli alle 10 työntekijän yrityksiin. Vaikka toimenpiteet kohdistuvat juuri Kyrönmaalle, ei Alasaaren mukaan ole pakollista, että kaikki osallistuvat yritykset ovat alueelta.

– On myös mahdollista, että muodostetaan yritysryhmähanke, jossa joku yrityksistä on Kyrönmaan ulkopuolelta. Kokonaisuus ratkaisee!

Alasaari luettelee mahdollisia kehittämiskohteita, joihin yritysryhmähanke sopisi erinomaisesti:

– Matkailualalla yhteisten matkailupakettien kehittämiseen, yritysten yritysturvallisuuden kuten vartioinnin, tietoturvan sekä fyysisen että kyberturvallisuuden edistämiseen, viennin edistämiseen tai elintarvikealalla tuoteperheiden ja tuotepakettien kehittämiseen, sosiaalialan yrityksissä laatujärjestelmän kehittämiseen. Mahdollisuuksia on monia, ja yritysryhmähankkeissa hienoa on se, että myös yrityskohtainen kehittäminen on mahdollista hankkeen rahoituksella.

Alasaaren työviikosta menee hankkeen puitteissa noin neljännes Kyrönmaan yritysten tapaamiseen ja kartoitustyöhön:

– Hankkeen toissijaisena tavoitteena on saada esille yritysten erilaisia kehittämistarpeita, vaikka ne eivät olisikaan juuri yritysryhmähankkeen muodostamiseen sopivia. Selvittelemme niihin tarpeisiin sitten muita rahoitusmalleja, mikäli yrityksillä on suunnitelmissa kehittää toimintaansa eteenpäin tai vaikka kokonaan uuteen suuntaan.

Alasaaren mukaan kartoitushankkeen kautta tehtävä työ on erittäin tervetullutta etsivää työtä:

– Vuonna 2014 käynnissä oli Vähänkyrön alueella vähän vastaavanlainen hanke, jolla pyrittiin lisäämään Vähänkyrön alueen yritysten elinvoimaa. Nyt hyödynnämme myös siitä hankkeesta saatuja kokemuksia.

– Sopivat yritysryhmähankkeet pyritään käynnistämään niin pian kuin mahdollista, joten kannattaa ottaa minuun suoraan yhteyttä, jos heti on mielessä omasta yrityksestä joku kehittämiskohde. Saa myös ottaa yhteyttä, jos keksii helpon ja käyttökelpoisen työnimen tälle hankkeelle, Alasaari nauraa.

VASEK hallinnoi Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla -hanketta, jonka rahoitus tulee Leader YHYRES-kehittämisyhdistys ry:ltä.

 

Antti Alasaari
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
+358 44 512 6613
Aloittavat yritykset, maaseutuelinkeinot, metalliala Kyrönmaa

leader yhyres

lippu ja tunnuslause 300pxELY LA01 Logo FI B3 RGB 200px 72dpi

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle