Technical visits
Pohjoismaiden merkittävimmän energiateknologiaklusteri EnergyVaasan yli 80 yrityksen ja organisaation tuotteita ja osaamista esittelevä korkeatasoinen Technical and Business visits -sivusto löytyy osoitteesta www.techbusinessvaasa.fi. EnergyVaasa-klusteriin lasketaan kuuluvan 140 yritystä ja organisaatiota.

– Tarve Techbusinessvaasa-sivustolle tuli selkeästi klusterin yrityksiltä sekä seudun ulkopuolelta, kun yhä useammat ryhmät haluavat tutustua EnergyVaasan toimijoiden osaamiseen ja mahdollisesti vierailla niissä. Sivustolta voi nähdä kootusti ne yritykset, jotka pystyvät ottamaan vastaan vierailuryhmiä, ja nähdä myös klusterin yritysten kokonaistarjoaman. Sivuston kautta käyttäjät voivat lähettää kyselyn EnergyVaasa-organisaatiolle, joka koordinoi yhdessä yritysten kanssa vierailijoiden toivomusten mukaisen vierailun, International Business Developer Triinu Varblane Teknologiakeskus Merinovalta kertoo.

Markkinointipäällikkö Mari Kattelus VASEKilta täydentää:

– Näin saamme järjestettyä seudun yrityksistä kiinnostuneille tahoille heidän intressiensä ja toiveidensa mukaiset vierailukokonaisuudet vaivaamatta yrityksiä, vaan yritykset saavat keskittyä vierailujen organisoinnin sijaan kehittämään kestäviä ratkaisuja maailman pelastamiseksi, hän hymyilee.

Varblane ja Kattelus näkevät myös, että sivusto tarjoaa yrityksille näkyvyyttä ja vahvistaa yksittäistä yritystä, kun niiden erityisosaaminen peilautuu muihin klusterin yrityksiin ja luo kokonaiskuvan EnergyVaasa klusterin osaamisesta.

– Tietoisuus seudun energiateknologiaosaamisesta kasvaa. Se tuo nostetta pienemmille yrityksille ja vahvistaa sitä kautta myös isoja. Saamme EnergyVaasan vahvemmin koko Suomen kartalle, Kattelus kiteyttää.

Varblane iloitsee erityisesti, että sivusto on Suomen ensimmäinen tämän tyyppinen palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden suoraan tavoittaa vierailuja organisoivat tahot:

–Jokaisesta sivustolle kuuluvasta toimijasta löytyy oma profiili, jossa on kuvattu toimijan osaaminen ja tarjooma sekä muun muassa heidän yhteistyötoiveensa. Otamme jatkossa mukaan myös uusia profiileita, joten panostamme siis vahvasti myös tulevaan. Ja luonnollisesti sivustoa kehitetään edelleen sivuston käyttäjien ja EnergyVaasa-toimijoiden tarpeiden mukaisesti.

Technical and Business visits -sivusto toteutettiin Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin ja Teknologiakeskus Oy Merinova Ab:n yhteistyönä ja Pohjanmaan liiton rahoittaman (AIKO) Energiatehokas seutu -hankkeen puitteissa.

Lisätietoja

Triinu Varblane, International Business Developer
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab
triinu.varblane@merinova.fi , +358 44 332 3134

 

Mari Kattelus
Mari Kattelus
Markkinointipäällikkö
+358 400 681 048
Seutuviestintä, REKRY2019

 

‹ Siirry "Uutiset"-sivulle