Startian neuvojat 600px Startianlogolla

Tammi–maaliskuussa 2018 Vaasan seudulla perustettiin 65 uutta yritystä Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startian avulla. Vuonna 2017 vastaavalla ajanjaksolla perustetiin 60 yritystä, joten viime vuoteen verrattuna kasvua on kahdeksan prosenttia.

– Startian vuosi on alkanut vahvasti. Viime vuonna yrityksiä perustettiin lähes ennätysmäärä, ja vilkas tahti perustaa yrityksiä näyttää jatkuvan myös tänä vuonna, Startian johtaja Tommi Virkama sanoo.

– Startian yritysneuvonnan kautta syntyneet yritykset ovat keskimääräistä elinvoimaisempia, sillä kahden vuoden kuluttua perustamisesta noin 90 prosenttia yrityksistä on vielä toiminnassa ja viiden vuoden kuluttuakin 80 prosenttia, Virkama jatkaa.

Uusien yritysten määrä kasvaa koko Suomessa. Valtakunnallisesti kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä perustettiin Suomen 29 uusyrityskeskuksen avulla yhteensä 2126 uutta yritystä. Tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Neuvontaan entistä valmiimpien ideoiden kanssa

Valtakunnallisesti uusyrityskeskusten asiakaskäyntien määrä laski selvästi vuoden takaisesta, yhteensä 17 prosenttia. Myös Startian asiakaskäyntien määrä laski hieman. Vuonna 2017 tammi-maaliskuussa asiakaskäyntejä oli 431, ja tänä vuonna vastaavalla ajanjaksolla asiakaskäyntejä oli 389.

Asiakaskäyntien määrään on vaikuttanut ennen kaikkea se, että neuvontaan tullaan nyt paremman työllisyystilanteen ansiosta aiempaa valmiimpien ideoiden kanssa sekä toisaalta se, että maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrä on ollut hieman laskussa.

Uusyrityskeskusten asiakkaat turvautuvat starttirahaan entistä harvemmin

Vaasan seudulla starttirahalausuntojen määrä säilyi alkuvuonna lähes ennallaan (2018 tammi-maaliskuussa 42 lausuntoa ja 2017 tammi-maaliskuussa 44 lausuntoa). Valtakunnallisesti kuitenkin entistä harvempi uusyrityskeskusten asiakas turvautuu starttirahaan.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvän henkilön toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. Uusyrityskeskukset neuvovat monilla alueilla starttirahan hakijoita ja antavat starttirahalausuntoja paikalliselle TE-toimistolle starttirahan myöntämistä varten.

– On vaikea sanoa varmaksi, miksi halukkuus starttirahan hakemiseen on laskenut. Ehkä tähän vaikuttaa sekin, että työmarkkinat vetävät nyt niin hyvin ja yrittäjyyteen lähdetään entistä varmemmilla ideoilla. Toisaalta, jos palkkatyöstä lähdetään tekemään samaa työtä yrittäjänä, saattaa asiakaskunta olla jo valmiina. Silloin ei tarvita tukea toimeentuloon edes yritystoiminnan alkuvaiheessa, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Lisätietoja

Tommi Virkama
Tommi Virkama
Startian johtaja
+358 400 919 361
Aloittavan yrittäjän neuvonta

StartiaUYKIns 400px

‹ Siirry "Tiedotteet"-sivulle