Uudistuva työaikalaki, työsuhteen ehdot ja työsopimukset

7
torstaina, 07.03.2019
08:45 — 16:00
Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vaasa

Työaikalakiin on suunnitteilla merkittäviä muutoksia 1.1.2020 alkaen. Koulutuksessa käydään läpi työaikalain keskeiset asiat tiiviisti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti lakimuutosten tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja työnantajan velvollisuuksiin sekä selvitetään, keihin työaikalakia sovelletaan, mikä luetaan työaikaan, miten ylityötä syntyy ja lepoajat tulee antaa.

Työsopimus kannattaa laatia huolellisesti, sillä sovitut ehdot rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Myös mahdollisiin muutostarpeisiin on hyvä varautua etukäteen.Koulutuksessa kuulet muun muassa, mistä työsuhteessa sovellettavat ehdot tulevat, mitä velvollisuuksia työsuhteen osapuolilla on ja kuinka laaja on työnantajan työnjohto-oikeus. Iltapäivän aikana perehdytään erityisesti työsopimuksen tekemiseen ja sen keskeiseen sisältöön.

Lue lisää ja ilmoittaudu