‹ Takaisin

Utvecklingsprogram: Att leda tillväxt - Hanken Venture Growth, startar 9.10

Tapahtumat
9.10.2019
00:00 - 02:15
Hanken, Biblioteksgatan 16

Den allmänna målsättningen med programmet är att ge dig som deltagare beredskap och kunnande att hantera företagets tillväxt. Programmet stöder och sparrar tillväxtföretag att planera och genomföra sina tillväxtplaner.

Digitalisering och användingen av digitala verktyg i företagets affärsprocesser belyses och diskuteras i programmet och kopplas till de olika modulernas teman.

Programmet riktar sig till dig som hör till företagets ledning eller ägare och nyckelpersoner inom företag som eftersträvar tillväxt regionalt, nationellt eller internationellt samt eftersträvar en mer planerad tillväxt via strategiska beslut.

Hanken Venture Growth ger deltagande företag färdigheter att förstärka tillväxtförutsättningarna och fokusera på att identifiera tillväxthinder inom företagets verksamhet. Via Hanken & SSE Executive Educations program får du en större insikt i vilka företagets strategiska tillväxtprocesser är samt hur du skall leda ditt företag mot tillväxt. Programmet arrangeras i samarbete med NTM-centralens företagsutvecklingstjänster.

Läs mer och anmäl dig‹ Takaisin