SäljacceleratornHanken i Vasa, Biblioteksgatan 16, Vasa

En två dagars praktisk säljutbildning med tyngdpunkt på det personliga kundmötet och grunden för ett framgångsrikt säljarbete.

Målsättning:
Utbildningen ger dig metoder och exempel på ett effektivt säljarbete och en stark personlig försäljning, så att du kan ta tag i och förbättra din egen säljprocess och effektivera din försäljning. Genom utbildningen får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du genom rätt argumentationsteknik erhåller en större säkerhet i krävande säljsituationer.

Anmäl dig senast 28.9.2017

Muut päivämäärät