Riskien arviointi työpaikalla

15
keskiviikkona, 15.11.2017
08:30 — 16:00
BEST WESTERN Hotel Vallonia, Keskustie 3, 65 610 Mustasaari

Työturvallisuuslainsäädännössä mainitaan:
”Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle”
Tavoite: Koulutus antaa hyvät eväät miten riskien arviointia voidaan suorittaa työpaikalla. Työkalujen avulla osanottajat pystyvät itse tekemään riskien arvioinnin omalla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö:

 • Riskien arvioinnin prosessit
 • Vaarojen tunnistaminen
 • Tapaturmat
 • Fysikaaliset
 • Kemialliset
 • Fyysiset (Ergonomia)
 • Psykososiaaliset
 • Turvallisuuskulttuurin arviointi
 • Koneturvallisuus
 • Elinkaari
 • Raja-arvot
 • Vaaravyöhykkeet
 • Riskimatriisien käyttö ja tulkinta
 • Riskitasot
 • Jäännösriskit
 • Yhteenveto riskeistä
 • Standardi SFS-ISO/TR 14121-2
 • Toimenpidesuunnitelma
 • ”Tiimalasimenetelmä”

Kohderyhmä: Päälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut

Järjestäjä: Kb KS Consulting Ky
Hinta: 375 €/henkilö + alv 24 %. Ruokailu, kahvit, materiaali ja todistus kuuluvat hintaan
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään 7.11.2017 osoitteella stig.kronlof@ksconsulting.fi
Lisätiedot: Dipl.ins. Stig Kronlöf, puh. 0400 - 161689