‹ Takaisin

Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning

Tapahtumat
14.11.2019
08:15 - 16:00
Original Sokos Hotel Royal, Hovrättsesplanaden 18, 65100 Vasa

Branddetektorer ska hållas i funktionsdugligt skick, underhållas o inspekteras på behörigt sätt. Anläggningen ska ha en skötare som fått ändamålsenlig utbildning. En anläggning som är i oskick gynnar inte person- och brandsäkerheten. Ovarsam skötsel av anläggningen kan förorsaka felaktiga larm och onödiga avbrott i arbetet. Om brandkåren upprepade gånger larmas till fastigheten kan det orsaka en stor räkning.

Läs mera och anmäl dig‹ Takaisin