Kurs: Finsk arbetsrätt och centrala kollektivavtal, startar 16.5

16
torstaina, 16.05.2019

Hanken, Biblioteksgatan 16

Kursens målsättning är att ge dig en praktisk inblick i de mest centrala rättsregler som reglerar avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden i Finland.

Kursen ger dig en inblick i hur den finska arbetsrätten fungerar samt vilka centrala lagförslag som genomförts och vilka som ännu är på kommande och vilka ändringar inom arbetsrätten och deltagarnas kollektivavtal som bör beaktas. Vi går igenom de centrala punkterna i kollektivavtalen som deltagande företag är bundna till.

Målgruppen är HR- och personalchefer samt personal- och löneadministratörer som ansvarar för personal- och lönefrågor samt arbetsrättsliga frågor i Finland.

Läs mer och anmäl dig