GDPR har trätt i kraft - vad sker nu?

30
keskiviikkona, 30.01.2019
08:45 — 13:00
Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vasa

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas 25.5.2018, och har märkbara effekter på behandlingen av personuppgifter och ansvarsfrågor. GDPR förutsätter att den registeransvariga planerar och har kontroll över behandlingen av personuppgifter.

På kursen går vi igenom personuppgifternas livscykel för att ge deltagaren bättre förutsättningar att förstå sitt eget personuppgiftsflöde, samt för att kunna identifiera och hantera risker som är förenade med personuppgiftbehandling. Kursen fokuserar på praktiska aspekter av personuppgiftsbehandling, och under kursen går vi även igenom praktiska exempel som belyser hur man ska hantera olika delar av GDPR.

Läs mera och anmäl dig