Från producent till partihandel - österbottnisk närmatsträff

5
tiistaina, 05.09.2017
12:30 — 16:00
Hemmergården, Solf

Syftet med träffen är att både informera om partihandelns verksamhet och att skapa kontakt mellan producenter och partihandeln. Träffen riktar sig speciellt till österbottniska små och medelstora livsmedelsproducenter och till aktörer inom matservice för både privat och offentlig sektor. Perfekt tillfälle att marknadsföra era produkter och ert kunnande! En del programpunkter går på finska, men vid behov kan man fråga ifall något blir oklart. Vi hjälps åt!

Anmälan: helst innan 31.08.2017, nina@dynamohouse.fi mobil: +050 594 6501 med tanke på serveringen och utrymmesbehov.

PROGRAM:
12.30 Kaffe och mingel
13.00 Välkommen! Arrangörernas hälsningsord
13.05 Hur samarbeta med partiaffärerna? - Päivi Töyli , från Braheakeskus på Åbo universitet informerar om produktkort.
13.30 Mikko Luokkamäki, presenterar GS1
14.00 Seppo Heino från Sepcons informerar om sin yrkesmässiga erfarenhet av GS1 och även om EAN-koder och utvecklingen inom det området. Han är bosatt i Österbotten och kan bistå med hjälp då det gäller användning av GS1
14.30 Partiaffärerna presenterar sig
15.30 Produktdemonstrationer och mingel
16.00 (ca) Trygg hemfärd tillönskas alla deltagare!

I samband med anmälan, meddela vänligen vilket företag du representerar. Om möjligt, fyll gärna i produktkort innan träffen och ta med produktprover. Det finns utrymme reserverat för produktförevisningar under träffen om man så önskar.
Information om produktkort 

Åtminstone dessa partihandelsrepresentanter är på plats: Kespro (Jussi Vainio) och Meiranova (Jukka Rintala)

Länkar:
https://webmeeting.utu.fi/p2hoinjqp10/
http://www.sepcons.fi/sv
https://www.gs1.fi

Tillfället ordnas av projektet Matriket Österbotten – Innovation och Information i samarbete med Braheakeskus, Åbo universitet