Mitä teen kun haluan lopettaa yritystoiminnan?

12.08.2014

Yrityksen toiminta voi loppua monella eri tapaa. Yritys voi sulautua
toiseen yritykseen, yritys voi jakautua kokonaan, yritykseen voi tulla yhtiömuodon muutos tai yritys voi kohdata konkurssin. Loppuvasta yritystoiminnasta tulee aina tehdä ilmoitus verohallintoon lopettamisilmoituslomakkeella. Silloin yrittäjä ilmoittaa verovelvollisuuden päättymisestä. Lopetusilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä vasta silloin kun yrityksellä ei ole myyntiä enää ollenkaan. Yritystoiminnan päättymisestä tulee ilmoittaa myös kaupparekisteriin.

- Yritystä lopetettaessa aivan ensimmäinen huomioitava asia on kuitenkin se, että yrittäjä hoitaa kaikki taloudelliset vastuut silloin kun yritys on vielä pystyssä, tietää yritysneuvoja Antti Alasaari.

Hän muistuttaa että yrittäjä ei saa jäädä vastuuseen mistään velvoitteista yritystoiminnan lakattua. Jos yrityksessä on useampi omistaja, tulee heidän sopia toiminnan lakkauttamisesta keskenään.

Yhtiömuodot vaativat eri lopetusvalmisteluja

Yrityksen tai yritystoiminnan velat on maksettava, oli lopetettava yritys missä yhtiömuodossa tahansa. Muuten yrittäjän tulee valmistella yritystoiminnan lopettamista hieman eri tavalla riippuen siitä, missä yhtiömuodossa lakkautettava yritys on.

- Yksityinen toiminimi lopetetaan siten, että kaikki yrityksen omaisuus myydään. Omaisuus, tai osa siitä, voidaan myös siirtää yrittäjän yksityisomaisuudeksi. Siirto käsitellään silloin verotettavana yksityisottona. Jos yrittäjä saa myydystä omaisuudesta kauppahinnan, joka ylittää jäännösarvon, eli yrityksen omaisuus myydään korkeampaan hintaan kuin mitä sen arvo on, joutuu yrittäjä maksamaan voitosta veroa, Alasaari selittää.

 

Yritysneuvoja Antti Alasaari muistuttaa
että yrittäjä ei saa jäädä vastuuseen
mistään velvoitteista yritystoiminnan lakattua.


Toiminimen lopettavan yrittäjän tulee tehdä lopettamisilmoitus sekä kaupparekisteriin että verohallintoon lomakkeella Y6. Toiminimen arvonlisäverovelvollisuus loppuu kun yrittäjän arvonlisäverollinen toiminta loppuu. Jos yrittäjä on toiminut säännöllisesti palkkoja maksavana työnantajana, ilmoittaa hän myös palkanmaksun päättymisestä verovirastolle lopettamisilmoituksella. Myös työnantajan vuosi-ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yritystoiminta loppuisi keskellä kalenterivuotta.

- Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lopettaminen tehdään samalla tavalla, eli kun toiminta lakkaa jaetaan yhtiön varat. Jos yhtiömiehet eivät ole sopineet yrityksen purkamisesta muulla tapaa, jaetaan varat ensin velkojille ja sitten mahdollisesti jäljelle jääneet varat yhtiömiehille. Kun yhtiö on purettu, tehdään asiasta ilmoitus Y5 lomakkeella, Alasaari kertoo.

Yksi yhtiömiehistä voi esimerkiksi ottaa lopetettavan yrityksen auton yksityiskäyttöön, jolloin siirtohinta on alkuperäinen hankintahinta tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta. Yrittäjä joutuu palauttamaan aiemmin tehneensä arvonlisäverovähennyksen siltä osin kuin omaisuuden sen hetkiseen arvoon sisältyy arvonlisäveroa.

Jos yhtiömiehen purussa saama jako-osa on pienempi kuin yhtiöön sijoitettu pääomapanos, kutsutaan erotusta purkutappioksi. Yhtiömies voi vähentää purkutappion luovutusvoittoverotuksessa.

Osakeyhtiö ja osuuskunta vaativat yhtiömuotoina hieman enemmän lopetusvalmisteluja.
- Pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin ja verohallintoon ei riitä purkamaan osakeyhtiötä tai osuuskuntaa. Yritys puretaan selvitysmenettelyn jälkeen, eli yhtiökokouksen päätöksellä, tai sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta. Yrittäjän tulee täyttää lomake Y4, joka on muutos- ja lopettamisilmoitus arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Lopettamisen syystä riippuen lomakkeeseen tulee aina liittää asiaa tarkemmin avaava liite, Alasaari selittää.

Yritystoiminnan lopettaminen ei ole ainut tie

Alasaari muistuttaa vielä että yrittäjän ei aina tarvitse lopettaa yritystoimintaa, vaikka hän ei itse enää jaksaisi pyörittää yritystään.
- Usein on järkevää hakea yritykselle jatkajaa, yritystoiminnan lopettamisen sijaan. Näin yrittäjän jo tekemä työ ei mene hukkaan. Yrittäjällä on todennäköisesti verkostoja ja sellaista osaamista mistä jatkaja hyötyisi. Autamme yrityksiä mielellämme myös omistajanvaihdos asioissa.

 

Lue myös muita Yritysneuvojalta kysyttyä -artikkeleita:

Onko verkkokaupan perustaminen vaikeaa? 

Mikä ihmeen Katso-tunnus?‹ Siirry "Artikkeleita"-sivulle