Mitä lupia tarvitaan yritystoiminnan harjoittamiseen?

25.09.2014

 Ennen yritystoiminnan aloittamista on selvitettävä, onko suunniteltu toiminta luvan- tai ilmoituksenvaraista. Osa elinkeinoista on katsottu sellaisiksi, että niiden harjoittamista on yleisen turvallisuuden sekä riittävän laadun takaamiseksi tarpeen erityisesti säännellä. Osa näistä erityisesti säännellyistä elinkeinoista ovat lisäksi luvanvaraisia, jolloin niiden harjoittaminen ei ole sallittua ilman asianmukaista lupaa vaikka toiminta olisikin kuinka ammattitaitoista.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on siis hankittava kyseessä olevaan elinkeinoon tarvittavat luvat sekä ilmoitettava myönnetyistä luvista kaupparekisteriin.

Luvanvaraiset elinkeinot

Yritystoimintaa aloitellessa lupaa saatetaan tarvita toiminnan käynnistämiseen suunnitellulla paikalla. Esimerkiksi elintarvikehuoneiston käyttöönotto edellyttää aina terveystarkastajan hyväksyntää. Ravintolaa varten tarvitaan anniskelulupa ja sen saamiseksi edellytetään alkoholipassia ja riittävää kokemusta alkoholin anniskelusta.

– On myös muistettava, että tupakan myyntiäkin varten pitää olla oma lupansa, yritysneuvoja Sari Saarikoski muistuttaa.

Ympäristöluvan vaativaa toimintaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka voivat saastuttaa tai muuten vahingoittaa maaperää, vesistöjä tai ilmaa. Niitä ei saa harjoittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman eli valitusaika on päättynyt.

Elinkeinonharjoittamiseen voidaan tarvita myös ammattitaitovaatimukseen liittyvä lupa, kuten esimerkiksi lääkäreillä ja muilla terveydenhuoltoalan ammattilaisilla.

– Aluehallintoviraston eli AVI:n lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen on oltava kaikilla yksityisen terveydenhuollon palveluita tarjoavilla yrityksillä, Saarikoski kertoo.

Ilmoituksenvaraiset elinkeinot

Joidenkin elinkeinojen aloittaminen vaatii elinkeinonharjoittajaa rekisteröitymään tai tekemään erillisen ilmoituksen toiminnan aloittamisesta. Tällöin puhutaan ilmoituksenvaraisista elinkeinoista.

Esimerkiksi ravintoloiden ja hotellien toiminnasta ilmoitus tehdään sijaintipaikan poliisille ja terveydensuojeluviranomaiselle. Lasten päivähoitotoiminnasta ja päiväkodista ilmoitus tulee tehdä kunnan tai kaupungin päivähoidosta vastaavalle ja terveydensuojeluviranomaiselle. Sosiaali- ja terveysalan palveluista ilmoitus puolestaan tehdään kunnan tai kaupungin sosiaali- tai perusturvajohtajalle, joka antaa lausunnon aluehallintovirastolle.

– Nämä lupa-asiat voivat tuntua melkoiselta viidakolta, mutta ottamalla yhteyttä VASEKin yritysneuvojiin, saa hyvät neuvot juuri omaan yritykseen liittyvien lupien ja ilmoitusten kanssa. On hyvä myös muistaa, että erilaisten lupa-anomusten täyttöohjeet on syytä lukea huolella ja liittää ihan kaikki vaadittavat liitteet mukaan. Ilman tarvittavia liitteitä hakemuksen käsittely viivästyy huomattavasti, Saarikoski painottaa.

Lue lisää: Suomi.fi: Luvat ja velvoitteet

Kysymyksiä lupa-asioista? Ota yhteyttä!

 

Lue muita Yritysneuvojalta kysyttyä -artikkeleita:

Mitä muistettava ensimmäistä työntekijää palkattaessa?  

Milloin yhtiömuoto tulisi vaihtaa?  

Miksi yrittäjän kannattaisi järjestää itselleen työterveyshuolto?  ‹ Siirry "Artikkeleita"-sivulle