Miksi yrittäjän kannattaisi järjestää itselleen työterveyshuolto?

12.06.2014

Harva yksinyrittäjä järjestää itselleen työterveyshuollon, vaikka Kela korvaisikin sen kustannuksista noin puolet. Työterveyslaitoksen arvion mukaan vain joka viides pienyrittäjä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon palvelut ja myös lakisääteiset työntekijöiden terveyspalvelut puuttuvat suunnilleen joka kolmannelta yritykseltä.

– Laki velvoittaa järjestämään työterveyshuollon palvelut työntekijöille, mutta yrittäjällä ei ole velvollisuutta järjestää itselleen työterveyshuoltoa, eikä siihen usein panosteta riittävästi, hyvinvointialojen yritysneuvoja Sari Saarikoski harmittelee.

Työterveyshuollon voi järjestää yksityisessä lääkärikeskuksessa tai työterveyshuollossa tai terveyskeskuksen kautta rajoitetusti. Kaikki kunnat eivät resurssien vähyyden vuoksi pysty ottamaan yrityksiä työterveyshuollon asiakkaiksi.

Työterveyshuolto perustuu työpaikan eli yrityksen työolosuhteiden tuntemiseen. Työterveyshuolto yleensä käy työpaikalla, arvioi työolot ja antaa korjausehdotuksia. Voidaan myös tehdä mittauksia esim. melutasosta tai kemikaalien mahdollisista haitoista ja arvioida työpisteiden ergonomiaa.

Yksinyrittäjän syytä miettiä työterveyshuoltoasioita

– Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi käydä hoitamassa terveysongelmansa terveyskeskuksessa, mutta työterveyspalveluissa ei ole kyse ainoastaan akuutista sairaanhoidosta vaan yrittäjän jaksamisen tukemisesta ja työkykyyn liittyvien riskien hallinnasta. Kun sopimusta tehdään, yrittäjän terveyttä arvioidaan haastattelulla ja tehdään terveystarkastus. Näin voidaan miettiä minkä laajuinen palvelu on parhaiten yrittäjän tilanteeseen sopiva, Saarikoski kertoo.

Kela korvaa yrittäjälle ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 50–60 prosenttia ja sairaanhoidon hyväksytyistä kustannuksista puolet. Kela asettaa vuosittain menoille enimmäismäärät ja yrittäjä voi vähentää yrityksen verotuksesta loput kustannuksista. Myös esimerkiksi ensiapukoulutus kuuluu Kela-korvauksen piiriin.

Vähennyksen myöntäminen edellyttää siten työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimista ja sopimusta työterveyshuoltoa tarjoavan tahon kanssa. Lisäksi vähennyksen edellytyksenä on, että vastaavat palvelut ovat tarjolla myös mahdollisille muille yrityksen työntekijöille.

Liikkeen ja ammatinharjoittajalla yrittäjän vähennettäväksi verotuksessa jää käytännössä vain se osuus kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut.

– Yrittäjä pääsee työterveyshuollon kautta nopeammin tarkoituksen mukaiseen hoitoon, mikä puolestaan lyhentää työstä poissaoloa. Työterveyshuoltoa kannattaa vielä täydentää sairauskuluvakuutuksella, Saarikoski päättää.

 

[contact_member,name=Sari Saarikoski,id=17,details=Name-Designation-Phone-Email-MemberPhoto]

 

Lue muita Yritysneuvojalta kysyttyä -artikkeleita:

Mitä lupia tarvitaan yritystoiminnan harjoittamiseen?

Kannattaako yritykselle ostaa auto vai käyttää omaa autoa? 

Koska yritys voi myydä sosiaalipalveluja arvonlisäverottomasti? ‹ Siirry "Artikkeleita"-sivulle