Koska yritys voi myydä sosiaalipalveluja arvonlisäverottomasti?

24.03.2014

Asiakas on oikeutettu verovapaisiin sosiaalipalveluihin, jos hän ei todetusti selviä arjestaan ilman apua. Syynä voi olla esim. ikääntyminen, sairaus, sairaudesta toipuminen tai vamma. Arvonlisäverottomia palveluita ovat muun muassa kodinhoito, ateriapalvelut ja kotipalvelun tukipalvelut kuten asiointiapu.

– Monilla ikäihmisillä tämä kriteeri eli todetusti alentunut toimintakyky täyttyy, mutta palvelujen ostamista arvonlisäverovapaasti ei vielä tunneta riittävän hyvin, toteaa hyvinvointialojen yritysneuvoja Sari Saarikoski ja jatkaa:

– Kuntien vastuulla on järjestää sosiaalipalvelut, mutta ne voidaan tuottaa myös yksityisten yritysten avulla. Tuki- ja asiointipalvelut asiakas maksaa aina itse, joten on tärkeää tuntea yhteiskunnan myöntämät tukimahdollisuudet.

Kriteerien täytyttävä

Asiakas ottaa itse suoraan yhteyttä yritykseen, jolta haluaa ostaa palveluja. Tärkeää on, että yrityksen kanssa solmittavan kirjallisen palvelusopimuksen yhteydessä laaditaan palvelusuunnitelma, josta käy selvästi esiin palvelutarve, eli miksi tarvitaan apua arjen pyörittämiseen. Palvelusopimuksesta on käytävä ilmi mitä palveluja tarvitaan ja kuinka usein.

Kun nämä edellytykset täyttyvät, voi yritys laskuttaa asiakkaalta suorittamansa palvelut ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomuus on noin viidesosa palvelun hinnasta, joten säästö on asiakkaalle merkittävä. Lisäksi asiakas voi vielä hyödyntää kotitalousvähennystä, joka on 45 % palvelun hinnasta.

– Kunnan järjestämä kotipalvelu ei resurssien vähyydestä johtuen pysty hoitamaan siivousta, kuten ikkunoiden pesua, tai lumitöitä, mutta asiakas voi itse ostaa nämä palvelut täydentääkseen kunnan tarjoamia palveluita ja saadakseen helpotusta arkeen, Saarikoski muistuttaa.

Ei viranomaispäätöksiä

Yrityksen edustaja varmistaa asiakkaan toimintakyvyn alentumisen palvelusopimusta laatiessaan esimerkiksi lääkärintodistuksesta. Mitään viranomaispäätöstä ei tarvita, sosiaaliviranomaisen arvio palveluntarpeesta tarvitaan vain silloin kuin kunta tuottaa palvelut. Myöskään tulotasolla tai varallisuudella ei ole merkitystä, ainoastaan avun tarve on kriteerinä, kun arvioidaan onko yrityksellä oikeus myydä asiakkaalle palveluja arvonlisäverottomasti.

On myös tärkeää, että yritys, joka tarjoaa kotipalveluja sosiaalipalveluna, on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen siihen kuntaan tai niihin kuntiin, joissa tarjoaa palveluita, eli tällöin toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Yrityksellä on oltava myös omavalvontasuunnitelma. Kun hoidetaan myös ihmisiä, eli tarjotaan hoivapalveluja, on yrityksen rekisteröidyttävä myös AVI:n rekisteriin yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista.

Lisätietoja www.vero.fi 

Kysyttävää? Ota yhteyttä!

[contact_member,name=Sari Saarikoski,id=17,details=Name-Designation-Phone-Email-MemberPhoto]

Lue muita Yritysneuvojalta kysyttyä -artikkeleita:

Miksi yrittäjän kannattaisi järjestää itselleen työterveyshuolto? 

Mitä teen kun haluan lopettaa yritystoiminnan?  

Mitä lupia tarvitaan yritystoiminnan harjoittamiseen?  

 ‹ Siirry "Artikkeleita"-sivulle