Yrkesexamen för arbete som teamledare, startar 14.2.

14
Wednesday, 14.02.2018

Utbildningen är avsedd för dig som leder eller har ansvar för en arbetsgrupp/ team och vill utvecklas inom operativt ledningsarbete.

Målsättning: Den som har avlagt examen för arbete som teamledare har kompetens att planera och handleda arbetet i ett team och att handleda arbetstagare eller studerande på arbetsplatsen. Den som har avlagt examen har god kommunikationsförmåga och kan utveckla verksamheten inom sin arbetsgrupp. Han eller hon har grundläggande kunskaper om arbetet som teamledare.

Studierna består av drygt en utbildningsdag per månad sammanlagt under ett års tid enligt personlig plan. Deltagarna kan också ta del av YA:s Ledarskapsforums föreläsningar. I utbildningen ingår egna arbeten och lärande på den egna arbetsplatsen. Som stöd för den egna utvecklingen och avläggande av examen handleds deltagarna individuellt och i grupp. För utveckling av det egna ledarskapet ingår PEILI beteendeprofil.

Utbildningen startar 14.2.2018. Sista ansökningsdag 9.2.2018.

Studieavgift 550 € euro. Examen kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Anmäl ditt intresse för utbildningen till:
Björn Brännbacka
bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi
Tfn 044 750 32 94