Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin, startar 14.2

14
Wednesday, 14.02.2018

Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin är avsedd för dig som vill utvecklas som arbetsledare eller expert inom industrin.

Målsättning: Målsättningen är att deltagarna efter genomgången utbildning har den kompetens som behövs för att framgångsrikt leda arbetsprocesser inom industrin. I fokus är förmågan att leda och utveckla det egna ansvarsområdet, samt att själv utvecklas som ledare. Under utbildningens gång gör deltagarna utvecklingsarbeten för den egna enheten/ansvarsområdet. Deltagarna avlägger Specialyrkesexamen för arbetsledning inom industrin.

Flerformsstudier (när- och självstudier samt inlärning på arbetsplatsen). Deltagarna erbjuds 15–20 närstudiedagar och deltagande i YA:s Ledarskapsforums föreläsningsdagar enligt personlig plan. Som stöd för din utveckling och avläggandet av examen handleds du både individuellt och i grupp. För utveckling av det egna ledarskapet ingår PEILI beteendeprofil. Examination; yrkesskickligheten

Utbildningen startar 14.2.2018. Sista ansökningsdag 9.2.2018.

Studieavgift 750 €. Examen kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Anmäl ditt intresse för utbildningen till:
Kim Byholm, utvecklingskoordinator
Tfn 050 332 33 45
kim.byholm@yrkesakademin.fi eller till
vuxcenter@yrkesakademin.fi