Riskien arviointi työpaikalla

14
Wednesday, 14.03.2018
9:00am — 4:00pm
Hotelli Vallonia Garden, Keskustie 3, Mustasaari

Työturvallisuuslainsäädännössä mainitaan: ”Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle.”

Tavoite:
Koulutus antaa hyvät eväät miten riskien arviointia voidaan suorittaa työpaikalla. Työkalujen avulla osanottajat pystyvät itse tekemään riskien arvioinnin omalla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö:
➢ Riskien arvioinnin prosessit
➢ Vaarojen tunnistaminen (Tapaturmat, Fysikaaliset, Kemialliset, Fyysiset (Ergonomia), Psykososiaaliset
➢ Turvallisuuskulttuurin arviointi
➢ Koneturvallisuus (Elinkaari, Raja-arvot, Vaaravyöhykkeet)
➢ Riskimatriisien käyttö ja tulkinta (Riskitasot, Jäännösriskit)
➢ Yhteenveto riskeistä (Standardi SFS-ISO/TR 14121-2)
➢ Toimenpidesuunnitelma (”Tiimalasimenetelmä”)

 

Kohderyhmä: Päälliköt, esimiehet, työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut

Aika: 14.3.2018 klo 9.00 – 16.00 (kahvi klo. 8.30 – 9.00)

Paikka: BEST WESTERN Hotel Vallonia, Keskustie 3, 65 610 Mustasaari

Järjestäjä: Kb KS Consulting Ky

Hinta: 390 €/henkilö + alv 24 %. Ruokailu, kahvit, materiaali ja todistus kuuluvat hintaan
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään 7.3. / 10.5. osoitteella stig.kronlof@ksconsulting.fi

Lisätiedot: Dipl.ins. Stig Kronlöf, puh. 0400 - 161689

Additional Dates for this Event