Nordic Gateway: Branding för internationella marknader

16
Tuesday, 16.04.2019
9:00am — 11:00am
VASEK, Nedre torget 1 A, Vasa

Utbildare: Brand Agency Punda Oy Siiri Oivanen, Account Manager och Tero Fonsén, CEO, Punda Nordic

Evenemanget är avgiftsfritt

Mera information och anmälningar:

Katja Jankens, katja.jankens@viexpo.fi, 050 5738876