Löneräkning och personaladministration, startar 23.5

23
Wednesday, 23.05.2018

Praktisk löne- och personaladministration

Hanken Fortbildning har utvecklat ett koncentererat och praktiskt utbildningspaket som tar fasta på de frågeställningar man som löneräknare ofta möter i sitt arbete. Som löneräknare är det viktigt att man innehar sådana kunskaper som behövs för att framgångsrikt kunna utföra sitt arbete på ett sakkunnigt och professionellt sätt. Nästa kurs startar i maj 2018.

Personer som arbetar med löne- och personaladministration befinner sig ofta under ett hårt arbetstryck och kraven på kunnande är ofta högt. Regelverket förändras ofta och det finns en deadline varje månad för när arbetet måste vara klart. Förutom att ha goda grundkunskaper i löneadministration måste man som löneräknare även vara väl insatt i de skatteregler som gäller och hela tiden hålla sig uppdaterad om de förändringar som sker.

Läs mera och anmäl dig