Ledarskapsforum: Individers olika styrkor, bas för ett effektivt och engagerat team

17
Wednesday, 17.01.2018
9:00am — 3:00pm
YA!, Vasa

Välkommen att delta i en dag då 1+1 blir mer än 2. Hur syns individuella styrkor i beteendet, och hur leda en grupp så att utvecklingen mot team tar fart och teamet producerar mer än individerna skulle klara av på egen hand? Vad är olika individers behov av struktur och frihet och hur arbeta med dessa motpoler så att det ger energi? Beteende speglar individens inre, och att leda utgående från individers beteende och uppmärksamma styrkorna så att de har plats i teamet bär frukt både i form av arbetsglädje, engagemang och effektivitet. Som utgångspunkt och referensram för tematiken används Peili beteendeprofilens struktur och dynamik.

Föreläsare: Carola Lindholm-Gerlin
Pris: 175 euro (inkl. moms 24 %)

Anmäl dig på www.ledarskapsforum.fi

VÄLKOMMEN MED!