Kurs i Projektledning: teknik, ledarskap och ekonomi, startar 9.5

9
Thursday, 09.05.2019

Hanken, Biblioteksgatan 16

Genom utbildningen skapar vi en förståelse för kraven som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Som deltagare ger vi dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Vi ger dig insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Utbildningen förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden.

Utbildningen vänder sig till projektchefer, teamledare, projektkoordinatorer samt personer i olika uppgifter som skall åta sig större projektansvar. Utbildningen lämpar sig också för nyckelpersoner i företag som jobbar inom en projektorienterad bransch.

Läs mera och anmäl dig