Hantering av sjukfrånvaro och trakasserier

9
Thursday, 09.05.2019
8:45am — 1:00pm
Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vasa

Detta är kursen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som funderar över vilka regler som gäller vid sjukledighet och hur man kan handskas med problemfall.

Hur hanterar man situationer där arbetstagare kontinuerligt är frånvarande från arbetet?
Hur hanterar man en längre tids arbetsutmattning? Vad kan man som arbetsgivare eller förman göra utan att bryta mot arbetslagstiftningen? Hur ingriper man när man misstänker att arbetstagaren missbrukar sin sjukfrånvaro? Hur bör du som förman hantera trakasserier och arbetsplatsmobbning?

Under kursen kommer vi att behandla problemsituationer och lösningsmodeller som är anknutna till sjukledighet och trakasserier genom praktiska exempel. Du kommer att få praktiska tips på hur du kan ta itu med fall där det finns misstankar om att arbetstagaren missbrukar sin sjukledighet och hur du ska hantera trakasserier.

Läs mera och anmäl dig