Handelskammarens förmansdag: Skyldigheter, rättigheter och möjligheter

17
Tuesday, 17.04.2018
8:45am — 4:00pm
Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vasa

Förmansdagen är ett helhetspaket där man på förmiddagen riktar in sig på förmannens ställning och uppgifter samt på vilka rättsliga frågor som kan bli aktuella att hantera i arbetet. Under eftermiddagen ligger fokus på hur man som förman kan inspirera och motivera sitt team samt hantera konflikt- och problemsituationer.

Kursen riktar sig till ledare/förmän i både små och stora organisationer.

Läs mera och anmäl dig