Förmannens juridiska spelregler

18
Wednesday, 18.04.2018
9:00am — 3:00pm
YA! i Gamla Vasa

Ledarskapsforums sista temadag våren 2018!

FÖRMANNENS JURIDISKA SPELREGLER– praktisk arbetsr ätt för förmän och arbetsgivare

Det här är utbildningen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som någon gång funderat över arbetsrättens spelregler. Vad har du som förman för rättigheter och möjligheter att agera och hur ska du hantera juridiska problem med anställda?

Under dagen går vi igenom vanliga och ofta förekommande problem på arbetsplatsen samt ger arbetsgivaren/förmannen praktiska råd om hur man ska agera för att undvika och hantera problem. Vi går även igenom vad en samarbetsförhandling innebär och ger dig praktiska tips om hur du kan genomföra en samarbetsförhandling på ett smidigt sätt. Avslutningsvis behandlar vi möjligheten till arbete på distans och vad du som förman ska beakta när man med arbetstagaren kommer överens om distansarbete.

1. Arbetsgivarens och förmannens möjligheter att styra och ställa på arbetsplatsen
- Vad ingår i arbetsgivarens direktionsrätt?
- Vilka ändringar har jag som arbetsgivare/förman rätt att ensidigt fatta beslut om?
- Hur ska större och långvariga ändringar hanteras?
- Hur kan man genomföra en omorganisering utan arbetstagarnas samtycke?

2. Förmannens hantering av problem med anställda
- Hur ska man som förman hantera problemsituationer med anställda och när finns det grund för uppsägning/hävning?
- Vi går igenom vanliga problem och situationer med t.ex.:
Ohederlighet och konkurrens/Osakligt beteende/Arbetsplatsmobbning/
Underprestation/Alkohol och narkotika/
Mobiltelefon och användning av sociala medier

3. Sjukfrånvaro
- När har man grund för att vara frånvarande från arbetet till följd av sjukdom?
- Vad gäller ifråga om sjukanmälan?
- Missbruk av sjukfrånvaro
- När är sjukdom grund för uppsägning?
- Hur ska jag som arbetsgivare/förman agera vid långvarig sjukdom?
- Hur långt sträcker sig omplaceringsskyldigheten?

4. Smidiga samarbetsförhandlingar
- Vem är skyldig att samarbetsförhandla?
- I vilka fall och om vilka frågor ska man samarbetsförhandla?
- Med vem ska man samarbetsförhandla?
- Hur går en samarbetsförhandling till?

5. Arbete på distans
- Vilka möjligheter finns det till arbete på distans?
- Fördelar och nackdelar med distansarbete
Vad räknas som distansarbete?/Riktlinjer för arbetsplatsen/Arbetsgivarens övervakning och direktionsrätt vid arbete på distans
- Vad är viktigt att beakta när man ingår överenskommelser
om distansarbete?
Arbetarskydd – hur kan arbetsgivaren säkra sin omsorgsplikt vid distansarbete?/Arbetstid/Arbetsarrangemang/
Integritetsskydd och dataskydd/Övertid/Resor/Arbetsredskap/Utbildning

Föreläsare: Heidi Furu och Nathalie Myrskog
Pris: 175 euro (inkl. moms 24 %)

Anmäl dig på www.ledarskapsforum.fi

VÄLKOMMEN MED!