‹ Back

Företagarutbildningen, start 28.10

Händelser
28.10.2019
00:00 - 02:15
Wolffskavägen 36, Vasa

Företagarutbildningens målgrupp är de som är arbetslös eller hotad till arbetslöshet, som har en affärsidé och en vilja till att bli företagare. Deltagarna bör ha färdigheter och kunskaper i att använda dator och internet. En stor del av utbildningen sker via nätet. Guidning i användandet av onlineverktyg ges.

Utbildningens mål är att ge grundkunskaper till företagandet, beredskap till att starta ett företag, ge en realistisk bild av företagarens vardag.
Inspiration till en väl planerad verksamhet och hur utveckla den. Att utvärdera sina egna potentialer för att nå framgång som företagare. Under
utbildningen byggs en personlig affärverksamhetsplan upp.

Sök via Österbottens Te-byrå senast 1710.2019. Du kan söka till utbildningen via telefon 029 502 5500 eller per e-post kirjaamo.pohjanmaa@tetoimisto.fi. Till utbildningen väljs sökande i anmälningsföljd. Ytterligare information om utbildningen ger Koulutuspalvelu Saarenpää, Birgitta Saarenpää, 0405451902, birgitta@koulutuspalvelusaarenpaa.fi‹ Back