Företagarutbildning, startar 29.4

29
Monday, 29.04.2019

Wolffskavägen 36

Företagarutbildningens målgrupp är de som är arbetslös ellerhotad till arbetslöshet,som har en affärsidé och en vilja till att bli företagare. Deltagarna bör ha färdigheter och kunskaper i att använda dator och internet. En stor del av utbildningen sker via nätet.Guidning i användandet av onlineverktyg ges.

Utbildningens mål är att ge grundkunskaper till företagandet, beredskap till att starta ett företag, ge en realistisk bild av företagarens vardag. Inspirationtill en välplaneradverksamhetochhur utveckla den. Attutvärdera sina egnapotentialer för att nå framgång som företagare. Under utbildningen byggs en personlig affärverksamhetsplan upp.

Läs mera och anmäl dig