Projektet skall sprida aktuell information och kunskap om de ämnen som intresserar besöksnäringen. Detta sker via informationsmöten, föreläsningar, workshops och uppsökande verksamhet. Målgruppen är företag som verkar inom besöksnäringen och målsättningen är att få en ökad kompetens och därigenom ökad tillväxt i små och medelstora företag inom VASEK:s verksamhetsområde.

Projektperiod 1.1.2016 – 31.12.2019

Beviljat stöd: 239 600 euro

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

lippu ja tunnuslause svenska 300px

 ELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpi