Kyrolandets turismprojekt

Kyronmaa hanke

Kyroland (Storkyro, Lillkyro, Laihela) har under de senaste åren blivit allt mer populärt som resmål, främst tack vare Kyrö Distillery i Storkyro och verksamheten som byggts upp i samband med dess verksamhetscenter. Andra turismens dragningskraftsfaktorer i området är bland annat 1700-tals marknad i Storkyro, Kyro älv och dess möjligheter, snålheten som Laihela är känt för, fornfynden i Lillkyro samt plåtslagarexpertisen i Lillkyro.

Området har alltså relativt goda förutsättningar att bli en destination med dragningskraft, men det behövs mera konkreta produkter som skulle locka att besöka och stanna en längre tid, och därigenom öka omsättningen för företagare och andra aktörer som är knutna till turistnäringen.

Mål

Målet för Kyrolandets turismprojekt är att sprida information till företag, föreningar, privatpersoner och organisationer som är knutna till turistnäringen om vad som behövs för att få flera lockande turismprodukter till området. Information sprids med hjälp av infotillfällen, workshopar och träning. 

På det här viset kan man öka samarbetet mellan olika aktörer, och som slutresultat får man flera produktpaket som lockar mera besökare till området.

Kontakta oss ifall ditt företag har knytning till resebranschen och har verksamhet i Kyroland eller ifall du tillhör projektets målgrupp på ett annat sätt.

Projektet genomförs 1.9.2020–31.12.2022

Budget 82 976 €

 

Projektets material