Hållbart Österbotten

SustainableTourism 600px

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Vi ska se till att de företagare och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och den verktygsback som krävs för att motsvara den bild vi målar upp av vår region samt uppfylla en allt kräsnare och miljömedveten besökares förväntningar. Vi bör alltid ta med hållbarhetstänk när vi utvecklar våra produkter.

Projektets målsättningar

  • Identifiera aktörer/företag som är villiga att utvecklas enligt dessa hållbarhets principer.
  • Erbjuda utbildning och coaching inom hållbarhet.
  • Skapa ett nätverk av företag som kan lära av varandra.
  • Erbjuda tillfällen till att delta i mässor med naturturism och ekologiska principer i fokus.
  • Hjälpa företagare att profilera sig tydligare när Visit Finland marknadsför oss på ett internationellt plan

 Det är projektledarnas uppgift att i sina respektive regioner stöda och underlätta sina företagare att uppnå dessa mål. Projektet koordineras av Kristinestads näringslivscentral och det genomförs tillsammans med Dynamo Närpes, Jakobstads utvecklingsbolag Concordia och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Tillsammans strävar vi att inom några år kunna titulera Österbotten som en region som uppfyller internationella krav på hållbarhet. Projektet kommer att ha tätt samarbete med destinationsbolagen.

Projekttid: 1.1.2021–31.12.2023

Inled hållbarhetsarbetet med hjälp av Sustainable Travel Finland-programmet

Sustainable Travel Finland (STF), som administreras av Fisit Finland, är ett program för hållbar turism. Ett företag eller område som slutfört programmet får i sin kommunikation använda STF-märket och kommer att få marknadsföringsstöd och extra synlighet av Visit Finland. Dessutom fungerar programmet som en plattform för kontinuerlig utveckling. Under coachingar som ordnades inom projektet fick lokala turismföretag veta mera om programmet och konkreta tips om hur man slutför det.

Hotel Astor slutförde programmet och erhöll STF-märket i april 2021, och är således det första Vasaföretaget som tilldelats märket. Systerhotellet i Närpes, Hotel Red & Green, fick som första hotell mellan Torneå och Åbo sitt märke i februari och Hotel Vallonia i Korsholm, som tillhör samma koncern, är på god väg att erhålla sitt märke inom en snar framtid.

Är ni på ditt företag intresserade att slutföra STF-programmet? Kontakta oss så hjälper vi er igång! I projektets materialbank finns också information om ämnet.

Infobrev till turismföretagare om projektetPROJEKTETS MATERIAL

Evenemang som ordnats inom projektet

Du kan vanligtvis anmäla dig till kommande evenemang fram till dagen före evenemanget. Närmare information får du genom att klicka på evenemangslänken!