Hållbart Österbotten

SustainableTourism 600px

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Vi ska se till att de företagare och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och den verktygsback som krävs för att motsvara den bild vi målar upp av vår region samt uppfylla en allt kräsnare och miljömedveten besökares förväntningar. Vi bör alltid ta med hållbarhetstänk när vi utvecklar våra produkter.

Projektets målsättningar

  • Identifiera aktörer/företag som är villiga att utvecklas enligt dessa hållbarhets principer.
  • Erbjuda utbildning och coaching inom hållbarhet.
  • Skapa ett nätverk av företag som kan lära av varandra.
  • Erbjuda tillfällen till att delta i mässor med naturturism och ekologiska principer i fokus.
  • Hjälpa företagare att profilera sig tydligare när Visit Finland marknadsför oss på ett internationellt plan

 Det är projektledarnas uppgift att i sina respektive regioner stöda och underlätta sina företagare att uppnå dessa mål. Projektet koordineras av Kristinestads näringslivscentral och det genomförs tillsammans med Dynamo Närpes, Jakobstads utvecklingsbolag Concordia och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Tillsammans strävar vi att inom några år kunna titulera Österbotten som en region som uppfyller internationella krav på hållbarhet. Projektet kommer att ha tätt samarbete med destinationsbolagen.

Infobrev till turismföretagare om projektet