Vanligen ligger tyngdpunkten i företagarens kunnande på substans men för affärsverksamhetskunskap och i synnerhet för att kunna kartlägga företagets försäljningsskick behöver man utomstående expertis, rådgivning och koordinering av praktiska åtgärder. I projektet Ett planerat ägarskifte säkerställar man smidiga ägarskiften i Österbotten genom att skapa ett gemensamt servicekoncept för ägarskiftesrådgivare vid de tre utvecklingsbolagen. På så vis bidrar projektet till näringslivet i landsbygden och till permanenta arbetsplatser.

Projektet ökar medvetenheten och betydelsen av ett väl förberätt ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel. Målsättningen är att få företagarna att påbörja planeringen och implementeringen av ägar- eller generationsskiftet i god tid innan den slutliga försäljningen eller generationsväxlingen.

I projektet fokuserar man också på att utveckla marknaden för företagsköp: utom mer information behövs fler möten ansikte mot ansikte, match making-event, seminarier och tillfällen för nätverkande och informationsspridning. Det behövs fler företag i försäljningsskick och fler personer som blir företagare genom företagsköp samt företag som utvidgar verksamheten genom företagsköp.

Dessutom ökas användningen och kännedomen om den nätbaserade Företagsbörsen. Projektgruppen upprätthåller även en gemensam lista över de företag som är i ”tyst” försäljning.

Projektet fokuserar på följande teman

  • ägarskifte: utomstående företag eller person(er) köper företag
  • generationsväxling: efterträdaren kommer från egen familj
  • finansiering och köpets beskattningsfrågor av central betydelse
  • både säljare och köpare är målgrupper
  • Företagsbörsen ett alternativ som handelsplats.

Projektperiod 1.4.2017–31.12.2019

Budget 500 000 euro

Projektet genomförs av Vasaregionens Utveckling Ab VASEK tillsammans med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och Kristinestads näringslivscentral Ab. 

lippu ja tunnuslause svenska 300pxELY LA03 Logo SV B3 RGB 200px 72dpi