Byggnadsbranschens hållbara framtid i Vasaregionen

MicrosoftTeams image 8

För tillfället pågår det en enorm förändringstakt inom byggnadsbranschen med stora omställningar och utmaningar. Regionens aktörer hinner inte med i kraven och förändringarna, och har svårt att hinna utveckla sin egen verksamhet, samt att öka sin nivå av vetskap, kunskap, kompetens och motivation.

Byggnadsbranschen och den bebyggda miljön är avgörande för att motarbeta klimatförändringarna, som enligt den senaste IPCC rapporten kräver vår högsta prioritering. Därför finns det starka påtryckningar och förväntningar på byggnadsbranschens aktörer att minska energiförbrukningen, koldioxidavtrycket, miljöpåverkan och utsläppen för den byggda miljön. Byggnadsbranschen står som helhet inför en enorm utmaning med den gröna och hållbara omställningen. För att åtgärda detta problem behövs ett utvecklingsprojekt som kan stöda processen hos aktörerna inom byggnadsbranschen.

VASEK har under flera års tid samlat utmaningar och behov från byggnadsbranschens aktörer som underlag för beredelsen av detta projekt. Projektets huvudmål är att höja nivån av vetskap, kunskap, kompetens och motivation hos byggnadsbranschens alla aktörer då det kommer till de utmaningar och lösningar som finns då det kommer till den gröna omställningen och för att nå målet med att vara koldioxidneutrala.

Projektets direkta målgrupper är företag inom byggnadsbranschen, kommuner och utbildningsinstitut som har program inom byggnadsbranschen.

Projektet kommer att välja ut olika temaområden där man samlar in information och verktyg och förädlar dessa till format som är lättare för aktörerna att implementera. Information och verktyg presenteras på olika evenemang, tillställningar och möten (fysiska, digitala och hybrid) som genomförs under projektets gång.

  • Projekttid: 1.1.2022-30.6.2023
  • Budget: 166 760 euro