VRCA - Vaasa Region Covid Actions

Coronavirusepidemin har orsakat en massiv global hälsokris, vilket har också lett till en ekonomisk kris med både globala och regionala effekter. I början har företag inom servicebranschen lidit mest, när krisen brett ut sig har även tillverkningsföretag upplevt snabba förändringar till det sämre, och effekterna sprider sig i stor utsträckning till hela företagsfältet.

VRCA-projektets målsättning är att ingående hjälpa företagen som är verksamma i Vasaregionen. Först på kort sikt strävar man efter att lösa omedelbara ekonomiska utmaningar för att säkra fortsättningen av företagens verksamhet och i ett senare skede har man också som mål att skapa ny, ersättande affärsverksamhet.

Effektiv kommunikation, som når ut till målgrupperna i olika kanaler och på olika språk är i en nyckelroll så att företagen ska veta om att de kan söka sig till rådgivningstjänsterna. Vi upprätthåller och uppdaterar kontinuerligt information gällande coronastöden på vår hemsida och ger råd till företag i olika storlekar gällande lösningar och alternativ som finns till hands.

Ensamföretagare är projektets centrala målgrupp när det gäller den nya stödformen som finns tillgänglig för dem. Målet är att säkra kontinuiteten av verksamheten för så många företag som möjligt, som tidigare drivit lönsam affärsverksamhet. Med hjälp av projektet strävar man efter att stöda företagen med att göra rätta och effektiva beslut. Inom ramen för projektet vill man även skapa och testa olika innovativa lösningar, som både uppfyller de nya behov som coronakrisen orsakat och hjälper företagen att utvidga sin affärsverksamhet till nya sektorer.

Budget: 124 000 euro

Projekttid: 1.4.2020–31.8.2021