Organisation

  • Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har sedan 1.1.2004 förvaltat och genomfört Vasaregionens regioncentrumprogram
  • Styrgruppen för programmet består av VASEKs styrelse (representanterna för delägarkommunerna, industrin, sme-sektorn och högskolorna) förstärkt med sakkunniga från Österbottens förbund, Österbottens TE-central och Österbottens handelskammare
  • Under programperioden 2007-2009 leds programmet av VASEKs utvecklingsdirektör Stefan Råback

 

 

Styrgruppen för Vasaregionens regioncentrumprogram

Markku Lumio, Vasa
Katarina Heikius, Korsholm
Martti Pinta, Laihela
Alpo Puumala, Lillkyro
Eino Toivola, Storkyro
Håkan Knip, Malax
Anita Ismark, Korsnäs
Christina Öling, Vörå-Maxmo
Göran Westerlund, Oravais
Heikki Uusitalo, industrin
Ari Tyynismaa, sme-sektorn
Matti Jakobsson, högskolorna
Varpu Rajaniemi, Österbottens förbund
Kaj Suomela, Österbottens TE-central
Juha Häkkinen, Österbottens handelskammare

 

 Närmare uppgifter:
 Utvecklingsdirektör Stefan Råback

 tfn 050 590 25 25
 stefan.raback(at)vasek.fi