Vasaregionens regioncentrumprogram 2007-2009

I regioncentraprogrammet (RCP) betonas stadsregionernas vitalitet och
konkurrenskraft samt det  sociala kapitalet. Nyckelorden för ett framgångsrikt genomförande av programmet är strategisk utveckling, förnyade verksamhetsmodeller samt samarbets- och nätverksstyrning.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den nationella koordineringen av programmet. Kommunerna inom programregionerna beslutar gemensamt om styrningen och koordineringen av programmet i de olika regionerna. Under programperioden 2007-2009 ingår 35 stadsregioner i programmet. Staten beviljar grundfinansiering för styrning av programmet, koordinering av verksamheten samt vidtagande av åtgärder för genomförande av programmet.

I Vasaregionens RCP-område ingår Vasa, Korsholm, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Oravais, Storkyro och Vörå-Maxmo. Regionen har ett befolkningsunderlag på närmare 110 000 invånare.

Organisation och protokoll

 

Vasaregionens regioncentrumprogram 2007-2009,
eMAG-format 
Verksamhetsberättelse för år 2009

Vasaregionens regioncentrumprogram 2009, broschyr
Verksamhetsplan för år 2009
Ekonomiplan för år 2009
Verksamhetsberättelse för år 2008

Vasaregionens regioncentrumprogram 2008, broschyr
Verksamhetsplan för år 2008
Ekonomiplan för år 2008
Verksamhetsberättelse för år 2007

Vasaregionens regioncentrumprogram 2007-2010, broschyr
Programdokument 2007-2010
Verksamhetsplan för år 2007
Ekonomiplan för år 2007
Vasaregionens RCP, rapport 1.1.2006-31.3.2007

Verksamhetsberättelse för år 2006 (på finska)
Verksamhetsplan för år 2006
Verksamhetsberättelse för år 2005 (på finska)
Verksamhetsberättelse 2004