Vaasa Airport Logistics Center

Syftet med det treåriga projektet Vasa Airport Logistics Center är att
genom marknadsföring hitta och förankra aktörer till logistikcentret. Marknadsföringsprojektet genomförs parallelt med det egentliga
utvecklingsprojektet. Målgruppen för marknadsföringen är i första hand
de företag som erbjuder flygfrakttjänster och eventuella hyresgäster som vill etablera sig på området. Marknadsföringen riktas också till utveckling av passagerartransport, vilket stöder flygfraktverksamhet Vid sidan av marknadsföringen är det tänkt att genomföra planeringen av en platta för flygfrakt.

Målsättningar:
- att säkerställa befintliga flyglogistikförbindelser (minimimål)
- hitta en flygfraktsaktör som vill förbinda sig till Vasa
- en allmän utveckling av flygfältet och flygtrafiken

 

 

 

 

Vasa Airport Logistics Center -broschyr (eng)

www.valc.fi