Utveckling av Vasaregionens upphandlingsring

Vasaregionens upphandlingsring är ett forum fokuserat på upphandlingssamarbete. I ringen deltar nio kommuner i Vasaregionen samt tre hälsovårdscentraler.

Syftet med upphandlingsringens verksamhet är att för sina medlemmar kunna ingå upphandlingsavtal möjligast förmånligt och kvalitativt. Nu utvecklas upphandlingsringens verksamhet genom finansiering från Arbetslivsprogrammet Tykes.

  • tvåårigt projekt, 1.1.2008-1.11.2009
  • statlig Tykes-finansiering 81 720 euro
  • ca 100 personer vid upphandlingsringens enheter deltar

Syfte

Syftet med utvecklingsprojektet är att kartlägga och lösa de problem som beror på olikheter i verksamhetsmiljöer, förbättra kvaliteten och smidigheten på samarbete och skapa konkreta samarbetsmodeller och goda förfaringssätt. Inom projektet strävar man också efter att främja användningen av elektroniska system för upphandling, beställning och fakturering, vilket minskar rutinmässigt arbete.

Målsättningen är att skapa nya processer som ska möjliggöra upphandling av varor av rätt sort så förmånligt som möjligt. Effektiviserad verksamhet medför besparingar för kommuner och hälsovårdscentraler samtidigt som den sparar medel och pengar till annan verksamhet.

  • att kartlägga och lösa problem som beror på olikheter i verksamhetsmiljöerna
  • att förbättra samarbetets kvalitet och smidighet
  • att skapa konkreta samarbetsmodeller och goda förfaringssätt
  • att främja och förmedla kompetens och sakkunskap
  • att skapa förutsättningar för införandet av elektroniska arbetsredskap