Utveckling av företagandet inom välfärdsbranschen

Välfärdsbranschen står inför en brytningstid bland annat på grund av ändringar i lagstiftningen, befolkningens föråldrande och den offentliga sektorns strukturförändringar. I Vasaregionen är den privata välfärdssektorns serviceutbud än så länge mindre än i andra delar av Finland, men målet är att lyfta servicenivån minst till den nationella nivån utan att glömma kvalitetsfaktorer och kontrollerad tillväxt av företag.

Syftet med projektet "Utveckling av företagandet inom välfärdsbranschen i Vasaregionen" är att främja och utveckla samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn, koordinera det regionala systemet för servicesedlar och att arrangera olika evenemang som erbjuder möjligheter för utveckling och nätverkande.

Med projektet vill man också höja affärskunnandet hos välfärdsbranschens företagare och på det sättet öka företagens lönsamma tillväxt och strategisk planering samt utveckla kundhanteringen. Målsättningen med projektet är också att utveckla ett gemensamt kvalitetssystem och att öka kännedom om branschen och dess tjänster.

Projektets målgrupp är parterna i Vasaregionens elektroniska servicesedelmodell samt övriga välfärdsbranschens företag i Vasaregionen.

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projekttiden är 1.1.2012-31.12.2014.