Tillväxt genom information - besöksnäringen i fokus

Valassaaret10 KatjaLosonen 2014

Projektet skall sprida aktuell information och kunskap om de ämnen som intresserar besöksnäringen. Detta sker via informationsmöten, föreläsningar, workshops och uppsökande verksamhet. Målgruppen är företag som verkar inom besöksnäringen och målsättningen är att få en ökad kompetens och därigenom ökad tillväxt i små och medelstora företag inom VASEKs verksamhetsområde.

Projektperiod 1.1.2016 – 31.12.2019

Beviljat stöd: 239 600 euro

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling