Ostrobothnia Metal är ett treårigt (2008-2010) utvecklingsprojekt för metallbranschen. Projektet har beviljats medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målgruppen är de ca 300 metallföretagen i landskapet Österbotten. Huvudman för projektet är VASEK i nära samarbete med Företagshuset Dynamo, Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia, Teknologicentrum Merinova och Yrkesakademin i Österbotten. Med detta skapas en lokal anknytning till metallföretagen men en central utveckling inom metallbranschen.

Metallklustrets övergripande verksamhetsmål:

• Metallbranschens kunnande
• Metallföretagens utveckling
• Forskning och produktutveckling
• Infrastrukturen
• Samarbete mellan olika branscher
• Pågående projekt och metallprojektträffar
• Mediasynlighet
• Bevakning och rapportering av metallbranschen
Finnmet

 

 

 Metallföretagens nytta:

• Metallföretagen skall kunna starta projekt som stöder deras utveckling
• Klustret skall verka för ett tätare samarbete mellan metallföretagen i landskapet
• Genom samarbete bildas nätverk mellan metallföretagen
• Klustret kan hjälpa metallföretagen att hitta de rätta kanalerna för problemlösning
• Klustret skall samla alla regionala åtgärder så att en effektiv utveckling kan ske för metallbranschen i Österbotten
• Klustret skall skapa en positiv image för branschen
• Metallportalen Finnmet finns för alla metallföretagare i Österbotten
• Klustret erbjuder metallföretagen i Österbotten ett redskap för branschövergripande utvecklingsåtgärder

Projektplan(pdf)

 

Närmare information

VASEK / Stefan Malm (metallklustrets koordinator) 
tfn 040 826 9179, stefan.malm (at)vasek.fi

Dynamo: Stefan Skullbacka (klusterutvecklare)
0400 369 668 / stefan.skullbacka(at)dynamohouse.fi

Concordia: Niclas Dahl (klusterutvecklare)
044 555 1142 / niclas.dahl(at)concordia.jakobstad.fi

Merinova: Mika Konu (klusterutvecklare)
0400 730 747 / mika.konu(at)merinova.fi

Yrkesakademin: Göran Östberg (Finnmet-ärenden)
050 361 9185 / goran.ostberg(at)yrkesakademin.fi