Nordic Gateway

Nordens mest betydande energikluster EnergyVaasa finns i Vasaregionen. Klustret består av 140 företag som alla är verksamma inom energibranschen. Vasa är, genast efter Helsingfors, Finlands mest internationella stad och regionens företag funktionerar världen över. 30 procent av Finlands energiteknologi export kommer från Vasaregionen.

I Norge är det speciellt olje- och gasindustrin, marinindustrin och byggbranschen som behöver fler arbetstagare. Därför beslöt sig VASEK och Andelslaget Viexpo att starta ett gemensamt projekt, vars målsättning är att hjälpa små och medelstora företag från Vasaregionen och Österbotten till Norges marknader.

Projektet startades i november 2013 under arbetsnamnet 17-17-17. Arbetsnamnet härstammar från visionen att projektet ska ha hjälpt 17 nya företag från Vasaregionen in på Norges marknader, som har en ihop räknad handel på 17 miljoner euro fram till år 2017. Från och med september 2015 deltar också Yrkesakademin i arbetet.

Projektperiod: 1.9.2015 - 30.6.2019

www.nordicgateway.fi 

EU EAKR SV vertical 20mm rgb

havkraftEU 2014 2020 rgb