Nordic Built - Koncept för energieffektiv renovering av klimatskal

Nordic Built

 

Nordic Built - Koncept för energieffektiv renovering av klimatskal är ett av de 13 projekten som har beviljats finansiering från Nordic Built för 2014. Projektet pågår till december 2017 och ska resultera i ett ekonomiskt och energieffektivt prefabricerat renoveringskoncept för klimatskal i bostadshus. Projektet är samnordiskt och har 15 deltagare från Sverige, Norge och Finland.

 

Bakgrund
  • Det finns ett stort behov för kostnadseffektiv renovering av bostadshus som skulle minska energiförbrukningen och spara miljön.
  • Nuförtiden utförs renoveringen på plats och av lokal byggnadsentreprenör.
  • Målet med projektet är att ändra denna så att man i renoveringen kan utnyttja hållbara lösningar som tillverkas och monteras i de Nordiska länderna.

Vision: Industriellt förtillverkade lösningar i trä för renovering och för hållbar sanering av klimatskal i byggnader. Kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet som monteras i efterhand och som minst stör invånarna.

Konceptet kommer att bygga på välbekanta och nya tekniska lösningar samt att fokusera på att öka antalet förtillverkade klimatskal i trä.

Utmaningen med projektet är att kunna kombinera teknisk kompetens, affärsverksamhet och företagande med målet att nå en kostnadseffektiv och hållbar lösning för klimatskal. Resultatet presenteras och bekräftas med hjälp av ett demoprojekt. Klimatskallösningar som förtillverkats inom demoprojektet kommer att testas enligt konceptets tekniska uppgifter och passas ihop med lönsamhetsmålen. 

Projektet finansieras av Nordic Innovation

Yrkeshögskolan Novia koordinerar projektet i Finland. Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är delgenomförare.