NDPTL - The Northern Dimension Partnership on Transportation and Logistics

ndptl logo whiteThe Northern Dimension Partnership on Transportation and Logistics (NDPTL) är ett av fyra befintliga partnerskap inom den nordliga dimensionen. I partnerskapet NDPTL deltar Vitryssland, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Latvien, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige och den Europeiska kommissionen.

NDPTL sträver efter att effektivera genomförandet av viktiga infrastrukturprojekt inom den Nordliga dimensionens verksamhetsområde genom att verka som ett lokalt forum för transport- och logistiska frågor och genom att komplementera befintliga samarbetsstrukturer. Finansiering för projektet kommer från nationella budget, EU, internationella finansieringsinstitut och väsentliga nationella finansieringsinstitut.

Målet är att göra effektiveringsstudier i hamnar med huvudmålet att planera och analysera den extra kapacitet som godsflödet i hamnterminaler och hamnområden kräver vid lastning och avlastning. Special vikt läggs på hur järnvägsområden skulle kunna användas effektivare. I Vasa utarbetas en studie på effektivering av Vasa hamnområdet med järnterminalområdets läge och passagerarterminalens omgivning som tyngdpunkt.

Projektet finansieras av EU och genomförs i samarbete mellan Vasa stad och Umeå kommun. Umeå är lead partner och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK en partner. NDPTL stödjer Midway Alignment -projektets målsättningar och arbetar för att förbättra frakttrafiken i hela Kvarkenregionen.

Projektet har beviljats 320 000 euro i finansiering.

Längd: juni 2014–december 2015

Increased multimodality in a competitive passage - A proposal from the NDPTL Project Study
New terminals in the ports of Umeå and Vaasa

 Financial support received from the NDPTL Support Fund.