Budgeten för det första programåret 2010 av Vasaregionens KOKO är cirka 480 000 euro. Dessutom anknyter flera separat finansierade och mångåriga projekt (ERUF, m.fl.) till programmet. Nationellt fördelas den huvudsakliga finansieringen för KOKO principiellt 50-50 mellan staten och kommunerna, men i Vasaregionen ingår även övrig offentlig samt privat finansiering. År 2010 fördelas finansieringen enligt följande:

 

Staten / landskapets utvecklingspengar via Österbottens förbund 205 000 e
VASEK Ab / Vasaregionens kommuner 236 000 e
övrig offentlig finansiering    5 000 e
privat finansiering  31 000 e

Det årliga beloppet för KOKO:s basfinansiering och dess fördelning torde förbli densamma under hela programperioden fram till slutet av 2013. Dessutom anknyter flera separat finansierade projekt/åtgärdshelheter till programmet, vars totala finansiering under programperioden kommer att uppgå till cirka 2 miljoner euro.