Höjning av kunskapsnivån hos företagens arbetskraft och utbildningsaktivering i Vasaregionen

Vasaregionens och hela Österbottens sysselsättningsläge är bäst i landet, och detta har lett till brist på kunnig arbetskraft. Projektets syfte är att aktivera företag och deras personal till att utnyttja regionens utbildningsmöjligheter. Åtgärderna riktas alltså till både företagens nuvarande personal och till ny kunnig arbetskraft enligt företagsvisa behov.

Som följder av projektet ökar företagens kunskapsnivå angående utbildningsmöjligheter, och personalens kunnande stärks inom olika branscher på ett mångsidigt sätt. Egentliga utbildningsåtgärder och deras utvärdering förverkligas ändå inom ramarna för andra projekt. Den ledande principen är att genom företagsbesök kartlägga och organisera utbildning för de behov som kommer fram under besöken.

Inom ramarna för projektet nätverkar företagen både sinsemellan tillsammans med regionens läroverk. Det är viktigt att kunna erbjuda parallellt både finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningar, i vissa fall även engelskspråkiga.

Projektets målgrupper är Vasaregionens företag och deras personal. Indirekta målgrupper är parterna i Vasaregionens utbildningssystem och det regionala företagsservicesystemet.

Projektet har beviljats finansiering ur Europeiska socialfonden.
Projekttiden är 1.1.2012-30.6.2014.

Närmare uppgifter

Olav Nylund
företagsrådgivare
040 548 4334
olav.nylund@vasek.fi

 

Läs mer om projektet här.