Finnmet Partners är ett utvecklingsprojekt för metallbranschen (metallklusterprojekt) inom landskapet Österbotten (Kristinestad - Kronoby och Kyrolandet) och pågår under perioden 01.01.2011 - 31.12. 2013.

Målgruppen för projektet är de ca 300 metallföretag som ingår i det österbottniska metallklustret.

De österbottniska metallföretagen ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor samt business-to-business träffar och att rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.

Finnmet Partners målsättning

• Målsättning är att samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten.
• Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen, www.finnmet.fi.
• Presenterar företagen på mässor i Norden.
• Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
• Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
• Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
• Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling, mm. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
• Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Vision:

Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetsparters och leverantörer.

Huvudaktör inom detta projekt är Yrkesakademin i Österbotten (YA) i samarbete med Dynamo, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima, KPAKK

Kontaktuppgifter till projektets genomförare:

Yrkesakademin i Österbotten, YA
Kontakt Göran Östberg
050 3619 185
goran.ostberg@yrkesakademin.fi 

Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)
Kontakt Antti Alasaari
044 512 6613
antti.alasaari@vasek.fi

Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia
Kontakt Niclas Dahl
010 239 7550, 040 555  1142
niclas.dahl@concordia.jakobstad.fi

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Kontakt Stefan Skullbacka
0400 369 668
stefan.skullbacka@dynamohouse.fi 

Oy Merinova Ab
Kontakt Mika Konu
0400 730 747
mika.konu@merinova.fi

Optima Samkommun
Kontakt Sune Sunabacka
06 785 5264, 044 7215 264
sune.sunabacka@optimaedu.fi

Vasa stad - VAKK
Kontakt Markus Raunio
040 5877270, 06 213 5111 
markus.raunio@vaasa.fi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä - KPAKK
Kontakt Max Hagström
040 808 5022, 06 825 8119
max.hagstrom@kpakk.fi