Energiska Vasaregionen

Tyngdpunkten i projektet Energiska Vasaregionen är att främja införandet av den regionala kommunikationsstrategin, intern och extern kommunikation samt att skapa nytt marknadsföringsmaterial i samarbete med olika regionala intressentgrupper.

Följande mål har definierats för projektet: 

  • att förbättra Vasaregionens image som en enhetlig och konkurrenskraftig region
  • att främja skapandet och lanserandet av ett enhetligt och synligt varumärke så att budskapet når fram fast den kommunicerande organisationen varierar. Varje organisation i regionen vill dra nytta av ett bra varumärke och göra regionen mer känd genom sitt eget arbete. 
  • att justera folkets nivå av kännedom, attityder och föreställningar nationellt så att de motsvarar regionens verkliga styrkor, och placera Vasaregionen på kartan
  • att marknadsföra Vasaregionen som en stark koncentration av energibranschen
  • att koncentrera resurser för att förbättra synligheten och förankra aktörerna i ett långsiktigt arbetssätt gällande både den regionala kommunikationen och kommunikationen kring energisektorn
  • att stödja regionens näringsliv genom att locka yrkeskunnig arbetskraft av rätt slag

Projektet är treårigt (2011-2013) och för varje år finns särskilda insatsområden planerade utöver den traditionella koordineringen av kommunikationen.

 

Mari Kattelus
marknadsföringsplanerare
0400 681 048 / mari.kattelus@vasek.fi